Exteriér hotelu Mandarin Oriental, Marrakech.
Jedinečný program pro naše nejcennější hosty

Fans of M.O.

Staňte se členem programu Fans of M.O.
Délka nejméně 8 znaků
Mělo by obsahovat:
Malá písmena (a–z)
Velká písmena (A–Z)
Číslice (0–9)
Dohody

Všeobecné podmínky a zásady ochrany osobních údajů programu Fans of M.O.

Kliknutím na níže uvedenou možnost „Stát se členem“ souhlasíte s tím, že se stanete členem programu Fans of M.O. a přijímáte Všeobecné obchodní podmínky. Dále prohlašujete, že jste si přečetli zásady ochrany osobních údajů MOHG a porozuměli jim, a souhlasíte s tím, že v souvislosti s vaším členstvím bude MOHG shromažďovat, zpracovávat a uchovávat vaše osobní údaje včetně vašeho jména, kontaktních údajů, demografických údajů, předvoleb a transakčních údajů (dále jen „osobní údaje“) a dalších osobních interakcí mezi vámi a MOHG, aby vás MOHG a vlastníci ubytovacích zařízení řízených MOHG (dále jen „vlastníci“) mohli informovat a/nebo vám poskytovat produkty a služby, které můžete požadovat, a/nebo vás informovat o výhodách a zážitcích nabízených MOHG a našimi partnery v rámci programu Fans of M.O.

Berete na vědomí, že MOHG může vaše osobní údaje anonymně zpracovávat pro analytické účely a související marketingové aktivity. Dále potvrzujete a souhlasíte s tím, že MOHG bude sdílet vaše osobní údaje se svou globální sítí společností a s poskytovateli služeb, kteří pomáhají MOHG při správě vašich osobních údajů, které mohou být předány, zpracovány a uloženy v zemi mimo zemi vašeho bydliště (včetně mimo EU/EHP). Máte právo kdykoli požádat o kopii nebo přenositelnost a/nebo opravu, na vznesení námitek proti zpracování a/nebo vymazání vašich osobních údajů kontaktováním MOHG na adrese dataprivacyofficer@mohg.com; a máte právo podat stížnost u místního orgánu dohledu.