Zásady ochrany osobních údajů

Toto oznámení popisuje obecné zásady ochrany osobních údajů hotelové skupiny Mandarin Oriental*. Návštěvou stránky www.mandarinoriental.com přijímáte postupy popsané v tomto oznámení.
 
1. Jaké údaje týkající se vaší osoby shromažďujeme?

Společnost Mandarin Oriental shromažďuje vaše údaje, aby zajistila efektivní provoz a poskytla vám nejlepší služby. Konkrétní druh shromažďovaných údajů bude záležet na typu vašeho vztahu se společností Mandarin Oriental a službách, které využíváte. Níže uvádíme příklady údajů, které mohou být shromažďovány:

 

 • kontaktní údaje (například jméno, e-mailová adresa, poštovní adresa a telefonní číslo);
 • platební údaje (včetně čísel platebních karet, fakturační adresy a údajů bankovního účtu);
 • demografické údaje (například věk, pohlaví, země a upřednostňovaný jazyk);
 • údaje týkající se vaší rezervace, pobytu nebo návštěvy zařízení (včetně hotelů Mandarin Oriental, v nichž jste pobývali, dat příjezdu a odjezdu a vámi zakoupeného zboží a služeb);
 • údaje nezbytné k plnění zvláštních požadavků z vaší strany a/nebo zajištění speciálních druhů ubytování;
 • údaje týkající se členství ve věrnostním programu, internetového účtu, profilu nebo hesla a jakéhokoliv programu pro stálé zákazníky nebo partnerského cestovního programu;
 • Kopie vaší korespondence, pokud nás kontaktujete;
 • vaše zájmy a preference;
 • údaje shromážděné v rámci používání kamerových systémů či přístupových a jiných bezpečnostních systémů a
 • údaje související s používáním naší internetové stránky a interakce s ní z vaší strany.

 

V některých případech mohou být osobní údaje, které nám poskytnete nebo které shromažďujeme, považovány za citlivé osobní údaje podle zákonů o ochraně osobních údajů v některých jurisdikcích (např. potravinové alergie, zdravotní stav, biometrické údaje, údaje o kreditní kartě, údaje o poloze v závislosti na definici citlivých osobních údajů v příslušné jurisdikci). Citlivé osobní údaje ve vaší jurisdikci zpracováváme pouze tehdy a v takovém rozsahu, pokud to povolují a vyžadují příslušné právní předpisy (např. abychom vám mohli zajistit odpovídající přizpůsobení našich služeb z hlediska potravinových alergií a zdravotního stavu, abychom mohli zpracovávat platby kartou).

 

Tyto údaje shromažďujeme různými způsoby včetně:

 

 • Údaje, které nám poskytnete: Přijímáme a uchováváme údaje, které naší společnosti poskytnete na naší internetové stránce nebo jakýmkoliv jiným způsobem, například, ubytujete-li se v jednom z našich hotelů. Ve většině případů se můžete rozhodnout, kolik údajů naší společnosti poskytnete, avšak neposkytnutím vyžadovaných údajů, například platebních údajů nutných k dokončení rezervace, může dojít k omezení vaší možnosti využít některé z nabízených funkcí. Poskytnete-li osobní údaje jakékoliv jiné osoby (např. provádíte-li rezervaci pro jinou osobu), prohlašujete tím, že jste k tomu byli touto osobou oprávněni a že naší společnosti můžete poskytnout svolení s použitím takových údajů v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Dále prohlašujete, že údaje, které naší společnosti poskytnete, jsou správné.
 • Automaticky shromažďované údaje: Používáním naší internetové stránky nebo interakcí s ní a/nebo používáním kterékoliv z aplikací, které na ní případně zpřístupníme, dochází ke generování údajů na základě vaší aktivity a automatickému shromažďování a uchovávání údajů z vašeho prohlížeče nebo mobilního zařízení. Jako je tomu v případě mnohých jiných internetových stránek, i naše společnost v okamžiku, kdy váš prohlížeč navštíví naši internetovou stránku, shromažďuje některé údaje včetně IP adresy, typu prohlížeče, operačního systému, údajů mobilní sítě, zobrazených stránek a doby návštěvy. Tyto údaje nám umožňují komunikovat s našimi zákazníky a lépe jim porozumět.
 • Bezpečnostní systémy: Navštívíte-li naše zařízení, mohou být údaje týkající se vaší osoby shromažďovány prostřednictvím kamerových systémů či přístupových a jiných bezpečnostních systémů takového zařízení.
 • Informace z jiných zdrojů: Údaje týkající se vaší osoby můžeme získávat i z jiných zdrojů, například z veřejných databází nebo od marketingových partnerů a dalších třetích stran. Může se jednat například o údaje od vaší cestovní kanceláře, letecké společnosti, poskytovatele kreditní karty nebo jiných partnerů.
 • Věková omezení: Společnost Mandarin Oriental na svých internetových stránkách vědomě neshromažďuje ztotožnitelné osobní údaje nezletilých osob. Společnost Mandarin Oriental může shromažďovat ztotožnitelné osobní údaje nezletilých osob v rámci procesu registrace hostů, vždy však se souhlasem rodiče nebo opatrovníka takové osoby.
 
2. Jak vaše údaje používáme?

Společnost Mandarin Oriental shromažďuje vaše údaje, aby zajistila efektivní provoz a poskytla vám nejlepší služby. Společnost Mandarin Oriental může tyto údaje shromažďovat, používat a zpřístupňovat z různých důvodů, a to za účelem:

 

 • Vyřízení rezervace a dalších nákupů: Můžeme zpracovávat údaje související s transakcemi, které jste nám poskytli přímo a/nebo prostřednictvím našich webových stránek („údaje o transakci“). Údaje o transakci mohou být zpracovány za účelem vyřízení rezervace pokoje, dodání zakoupeného zboží a služeb, nastavení našich služeb vašim potřebám, vyžádání zpětné vazby ohledně pobytu v našich hotelech a za účelem uchování řádných záznamů o těchto transakcích.
 • Členství v Programu: Za účelem správy a provozování dobrovolných členských programů, včetně programu Fans of M.O. a věrnostních programů nebo programů pro stálé zákazníky. K zpracování dat může docházet za účelem zaznamenání pobytových a transakčních údajů, získávání a vybírání odměn, bodů nebo kreditů v souvislosti s těmito programy.
 • Zodpovídání dotazů: Naše společnost může zpracovávat údaje obsažené v jakékoliv vaší komunikaci s naší společností nebo s touto komunikací související („údaje z korespondence“). Údaje z korespondence mohou zahrnovat komunikační obsah a metadata, která s komunikací souvisí. Údaje z korespondence mohou být zpracovány za účelem komunikace s vaší osobou a uchovávání záznamů.
 • Interních obchodních účelů: K interním obchodním účelům naší společnosti, jako je analýza dat, audity, vývoj nových produktů, zlepšování internetové stránky a našich služeb, identifikování uživatelských trendů a charakteru návštěv, zjišťování účinnosti našich propagačních aktivit a plnění smluvních povinností.
 • Administrativních a jiných komunikací: Za účelem zasílání důležitých informací týkajících se naší internetové stránky a změn smluvních podmínek či zásad nebo jiných informací vaší osobě (např. informací o vašich cestovních rezervacích, jako je potvrzení rezervace).
 • Marketingových a propagačních aktivit: Za účelem informování vaší osoby o novinkách a propagačních aktivitách týkajících se produktů a služeb souvisejících s hotelovou skupinou Mandarin Oriental a jiných produktů a služeb, o nichž se domníváme, že by vás mohly zajímat, a za účelem pořádání loterií a soutěží nebo jiných marketingových či propagačních aktivit.
 • Bezpečnosti a ochrany: Za účelem zajištění bezpečnosti a ochrany vaší osoby i ostatních hostů a personálu během vaší návštěvy v našich hotelech nebo rezidencích.
 • Našich zákonných povinností: Za účelem dodržování zákonných a regulačních požadavků nebo nároků v souladu s platnými právními předpisy, soudními rozhodnutími, obsílkami nebo jinými zákonnými procesy.
 • Dalších využití: Vaše údaje můžeme používat i jinými způsoby, které vám budou vysvětleny v okamžiku poskytnutí takových údajů naší společnosti.

 

Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů může být jeden nebo více z následujících důvodů, v závislosti na konkrétních okolnostech: (i) váš souhlas a/nebo (ii) poskytnutí služeb, které jste si vyžádali a/nebo (iii) legitimní zájmy a/nebo (iv) dodržování platných právních předpisů, nařízení, soudních rozhodnutí nebo jiných zákonných procesů.

 
3. A co soubory cookie?

Při shromažďování vašich údajů používáme sledovací nástroje, jako jsou soubory cookie prohlížeče a sledovací pixely. Během používání naší internetové stránky nebo kterékoliv z aplikací, které na ní případně zpřístupníme, dochází k shromažďování údajů o uživatelích. Shromažďováním osobních údajů tímto způsobem můžeme pověřit třetí strany. Další informace o těchto nástrojích a způsobech, jak je můžete kontrolovat, naleznete zde.

 
4. Sdílí společnost Mandarin Oriental údaje, které získává?

Vzhledem k tomu, že naše společnost spravuje mezinárodní síť hotelů a rezidencí a její obchodní aktivity jsou značně geograficky diverzifikované, sdílení údajů s jinými stranami je zásadní pro poskytování a udržení služeb na nejvyšší možné úrovni. Konkrétní druh poskytovaných údajů bude záležet na souvislostech vašich vazeb se společností Mandarin Oriental a službách, které využíváte. V souladu s tím mohou být vaše osobní údaje sdíleny s následujícími stranami, je-li to přiměřeně nezbytné k účelům stanoveným těmito zásadami a podle právních základů v nich uvedených:

 

 • všem přidruženým společnostem hotelové skupiny Mandarin Oriental a jiným organizacím, které vlastní námi spravované hotely a rezidence; zástupcům nebo cestovním konzultantům, kteří nám vaše osobní údaje poskytli (například vaší cestovní kanceláři, osobnímu asistentovi, zaměstnavateli nebo manželovi/manželce, kteří nám vaše údaje poskytli). Jméno a kontaktní údaje takového zástupce nebo cestovního poradce se budou lišit případ od případu. V případě jakýchkoli dotazů týkajících se zpracování vašich osobních údajů zástupcem nebo cestovním poradcem se obraťte na svého zástupce nebo cestovního poradce;
 • třetím stranám, které nejsou partnery společnosti Mandarin Oriental, máme-li k tomu váš souhlas;
 • našim důvěryhodným obchodním partnerům, kteří údaje pro naši společnost zpracují na základě našich pokynů a v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů a jakýmikoliv dalšími vhodnými opatřeními pro zajištění důvěrné povahy a bezpečnosti údajů;
 • našim marketingovým a reklamním partnerům za účelem poskytování relevantnější reklamy na naší stránce a pobízení k dalším návštěvám z vaší strany;
 • poskytovatelům služeb v postavení třetích stran (např. Facebook nebo Google), (i) aby nám poskytovali analytická data, abychom mohli hodnotit a zlepšovat naše produkty a služby, (ii) aby nám pomohli identifikovat stávající nebo potenciální hosty a zákazníky na základě podobnosti s naší cílovou skupinou, a (iii) aby nám pomohli segmentovat a pochopit naši cílovou skupinu poskytnutím dalších informací, abychom mohli zasílat co nejrelevantnější a nejcílenější komunikaci.
 • organizacím, které vlastní, spravují nebo provozují lázně, restaurace, kluby zdraví a další provozovny v našich zařízeních, aby mohly poskytovat své služby.
 • třetím stranám, které nejsou partnery společnosti Mandarin Oriental, pokud se v dobré víře domníváme, že je to přiměřeně nezbytné za účelem: (1) dodržování veškerých platných právních předpisů, nařízení, zákonných procesů nebo vymahatelných vládních nařízení, (2) vymáhání příslušných smluvních podmínek pro služby včetně šetření případných porušení, (3) odhalování, předcházení či jiného způsobu řešení podvodných aktivit a bezpečnostních či technických problémů a (4) ochrany proti zásahu do práv, škodě na majetku nebo narušení bezpečnosti společnosti Mandarin Oriental, našich uživatelů nebo veřejnosti, jak vyžaduje nebo dovoluje zákon, a
 • jakékoliv třetí straně v rozsahu nutném s ohledem na prodej veškerých obchodních aktivit a majetku naší společnosti nebo jejich částí.

 

Pokud sídlíte nebo si rezervujete ubytování v Čínské lidové republice, klikněte sem a zobrazí se vám kompletní seznam těchto společností, vlastníků a jiných organizací, které mohou při zpracování vašich údajů nezávisle určit účely a způsoby takového zpracování, jejich kontaktní údaje a podrobnosti o tom, jaké osobní údaje, jak a proč zpracovávají.

 
5. Předává společnost Mandarin Oriental údaje do zahraničí?

Vzhledem k tomu, že naše společnost spravuje mezinárodní síť hotelů a rezidencí a její obchodní aktivity jsou značně geograficky diverzifikované, poskytování údajů napříč několika jurisdikcemi je zásadní pro poskytování a udržení služeb na nejvyšší možné úrovni. Při používání a/nebo nákupu našeho zboží a služeb mohou být vaše osobní údaje předávány napříč několika jurisdikcemi. V souladu s tím a je-li to přiměřeně nezbytné k účelům stanoveným těmito zásadami a podle právních základů v nich uvedených, mohou být vaše osobní údaje předávány do následujících zemí a uchovávány v nich:

 

 • Hongkong, Spojené království a Spojené státy americké, kde sídlí kanceláře naší společnosti;
 • teritoria, v nichž naše společnost spravuje a provozuje hotely a rezidence a/nebo provozuje obchodní kanceláře, včetně Chile, Číny, České republiky, Francie, Německa, zvláštní správní oblasti Hongkong, Indonésie, Itálie, Japonska, zvláštní správní oblasti Macao, Malajsie, Maroka, Kataru, Singapuru, Španělska, Sv. Vincence a Grenadin, Švýcarska, Thajska, Turecka, Spojeného království a Spojených států, a
 • další země a teritoria, v nichž sídlí naši poskytovatelé služeb, poradci, partneři a konzultanti v postavení třetích stran. Seznam zemí a teritorií může být příležitostně aktualizován.

 

Více informací o výše uvedených přenosech najdete v bodě 4. Takto může docházet k předávání údajů do zemí a teritorií, které nemusí poskytovat stejnou míru ochrany osobních údajů jako země nebo teritorium, v níž byly údaje shromážděny. Naše společnost však přijme přiměřené kroky (jako například uzavření dohod o předávání údajů na základě vzorových doložek Evropské komise nebo doložek schválených jinými významnými regulátory), aby zajistila, že po dobu, kdy má nad vašimi osobními údaji kontrolu, s nimi bude nakládáno za použití přiměřených postupů zajišťujících jejich bezpečnost a důvěrnou povahu.

 

Pokud sídlíte nebo si rezervujete ubytování v Čínské lidové republice, klikněte sem a zobrazí se vám seznam organizací, kterým předáváme osobní údaje mimo Čínskou lidovou republiku, jejich kontaktní údaje a podrobnosti o tom, co, jak a proč tyto organizace zpracovávají vaše osobní údaje a jak můžete uplatnit svá práva na ochranu osobních údajů ve vztahu k těmto organizacím.

 
6. Jak jsou vaše údaje zabezpečené?

Naše společnost využívá přiměřená administrativní, organizační a technická ochranná opatření a bezpečnostní opatření, která slouží k ochraně osobních údajů, nad nimiž má kontrolu proti jejich neoprávněnému přístupu, nabytí či zpřístupnění, případně proti jejich zničení, pozměnění, náhodné ztrátě, zneužití nebo poškození. Tato ochranná a bezpečnostní opatření pravidelně kontrolujeme a monitorujeme.

 
7. Jak dlouho bude společnost Mandarin Oriental vaše údaje uchovávat?

V rozsahu dovoleném platnými právními předpisy budou vaše osobní údaje uchovávány pouze po dobu, která je nezbytná a splňuje následující podmínky:

 

 • trvání účelu, k němuž byly osobní údaje poskytnuty;
 • trvání konkrétního oprávněného obchodního zájmu, včetně zájmu na uchovávání záznamů;
 • existence konkrétního zákonného nebo regulačního požadavku a/nebo
 • vznik požadavku na uchovávání záznamů, které mohou být relevantní pro jakékoliv šetření dozorového orgánu nebo probíhající soudní řízení.

 

Jestliže k uchovávání osobních údajů nebudou existovat dostatečné důvody, dojde k bezpečnému odstranění, likvidaci, anonymizaci a/nebo, kde to umožňují příslušné zákony, k zablokování takových osobních údajů.

 
8. Co můžete udělat, máte-li jakékoli dotazy nebo obavy, případně chcete získat přístup ke svým osobním údajům?

S případnými obavami nebo dotazy týkajícími se používání nebo uchovávání vašich osobních údajů vám rád pomůže náš pověřenec pro ochranu osobních údajů. Vašimi základními právy (v závislosti na příslušných zákonech) jsou: (a) právo na přístup, (b) právo na opravu, (c) právo na výmaz, (d) právo na omezení zpracování, (e) právo na podání námitky proti zpracování, (f) právo na přenositelnost údajů, (g) právo na podání stížnosti k dozorčímu orgánu, (h) právo na vysvětlení pravidel zpracování vašich osobních údajů a (i) právo na odvolání souhlasu. Přejete-li si v souvislosti se svými osobními údaji využít kteréhokoliv z těchto zpráv, obraťte se na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů. Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat e-mailem na dataprivacyofficer@mohg.com nebo poštou na adresu 8th Floor, One Island East, Taikoo Place, 18 Westlands Road, Quarry Bay, Hongkong.

 
9. A co odkazy na webové stránky?

Odkazy internetových stránek třetích stran na tuto internetovou stránku nepředstavují žádnou formu přidružení ani podpory ze strany společnosti Mandarin Oriental. Společnost Mandarin Oriental za žádných okolností nepřebírá odpovědnost za prováděné činnosti nebo údaje, které jsou součástí webových stránek třetích stran.

 
10. Změna v těchto zásadách ochrany osobních údajů?

Případná změna těchto zásad ochrany osobních údajů je vyhrazena. Datum účinnosti těchto zásad ochrany osobních údajů je uvedeno na konci tohoto dokumentu. Používáním této internetové stránky vyjadřujete svůj souhlas se současnými podmínkami uvedenými v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

 

* Výrazy „společnost Mandarin Oriental“, „hotelová skupina Mandarin Oriental“ a „naše společnost“ se označuje společnost Mandarin Oriental Hotel Group Limited a její sesterské společnosti, které se přímo podílejí na správě a provozování zařízení v rámci obchodní skupiny kdekoliv na světě, včetně lokálních entit v následujících jurisdikcích: v České republice je to společnost Mandarin Oriental Prague s.r.o., ve Francii společnost MOHG Hotel (Paris) SARL, v Německu společnost Mandarin Oriental Munich GmbH, v Itálii společnost Mandarin Oriental Hotel Management (BVI) Limited, Mandarin Oriental (UK) Limited and Mandarin Oriental Residences Management (UK) Limited, ve Španělsku společnost Mandarin Oriental Spain SL, v Maroku společnost MO Management SARL, ve Švýcarsku společnost Mandarin Oriental (Switzerland) SA a Société pour l’Exploitation de Mandarin Oriental (Genève) SA a ve Spojeném království společnost Mandarin Oriental Hyde Park Limited Mandarin Oriental (UK) Limited a Mandarin Oriental Residences Management (UK) Limited. Společnost Mandarin Oriental Hotel Group Limited a příslušné lokální subjekty uvedené výše jsou „správci osobních údajů“. Správce osobních údajů můžete kontaktovat e-mailem na adrese dataprivacyofficer@mohg.com a poštou na adrese c/o Mandarin Oriental Hotel Group Limited, 8th Floor, One Island East, Taikoo Place, 18 Westlands Road, Quarry Bay, Hong Kong.