Όροι Χρήσης

Με την αγορά μιας Κάρτας Δώρου Mandarin Oriental, συνάπτετε σύμβαση για την πώληση μιας κάρτας δώρου, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους ακόλουθους όρους χρήσης, και δηλώνετε ότι έχετε ξεπεράσει την ηλικία συναίνεσης και έχετε την ικανότητα να συνάψετε σύμβαση. Το Mandarin Oriental ενδέχεται να επικαιροποιήσει τους όρους χρήσης κατά καιρούς.

 

Η Κάρτα Δώρου Mandarin Oriental είναι ρευστοποιήσιμη έναντι άμεσων ξενοδοχειακών χρεώσεων στα ξενοδοχεία και τα θέρετρα Mandarin Oriental που συμμετέχουν κατά τη στιγμή της εξαγοράς και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως προκαταβολή για μελλοντικές υπηρεσίες. Παρακαλούμε σημειώστε ότι η Κάρτα Δώρου Mandarin Oriental δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εγκαταστάσεις εξωτερικών συνεργατών στα καταλύματα που συμμετέχουν.
 
Η Κάρτα Δώρου Mandarin Oriental μπορεί να αγοραστεί ηλεκτρονικά σε δολάρια ΗΠΑ. Στα ξενοδοχεία και θέρετρα Mandarin Oriental που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, οι κάρτες δώρουμπορούν να αγοραστούν σε δολάρια ΗΠΑ, ή σε τοπικό νόμισμα όπου προσφέρεται. Όταν μια Κάρτα Δώρου Mandarin Oriental εξαργυρώνεται σε ξενοδοχείο ή θέρετρο όπου το τοπικό νόμισμα είναι άλλο από το νόμισμα στο οποίο εκδόθηκε η κάρτα, χρησιμοποιείται η ημερήσια συναλλαγματική ισοτιμία της αγοράς για διασυνοριακή συναλλαγή συμπεριλαμβανομένου του 4% τέλους συναλλάγματος για διασυνοριακή συναλλαγή.
 
Οι κάρτες δώρου Mandarin Oriental δεν επιστρέφονται και δεν ανταλάσσονται για μετρητά εκτός αν απαιτείται από το νόμο. Οι κάρτες δώρου Mandarin Oriental δεν έχουν αξία εκτός αν εξαργυρωθούν. Αν οι χρεώσεις του επισκέπτη υπερβούν το υπόλοιπο της Κάρτας Δώρου Mandarin Oriental, τότε αυτό καλύπτεται με μετρητά ή με μια κύρια πιστωτική κάρτα.
 
Το Mandarin Oriental Hotel Group δεν ευθύνεται για κάρτες δώρου Mandarin Oriental που έχουν χαθεί, κλαπεί ή καταστραφεί. Για την προστασία του υπολοίπου της κάρτας δώρου, μπορείτε να κάνετε εγγραφή της Κάρτας Δώρου Mandarin Oriental και να ακολουθήσετε τις διαδικασίες αναφοράς που καθορίζονται στον ιστότοπό μας όταν μια Κάρτα Δώρου Mandarin Oriental έχει χαθεί ή κλαπεί. Μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία αναφοράς, οποιαδήποτε χρήση της Κάρτας Δώρου Mandarin Oriental είναι δική σας ευθύνη. Μετά από την κατάλληλη αναφορά μιας χαμένης ή κλεμμένης κάρτας, το υφιστάμενο υπόλοιπο της Κάρτας Δώρου Mandarin Oriental θα παγώσει και θα εκδοθεί μια κάρτα αντικατάστασης γι’ αυτό το ποσό. Διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε μια Κάρτα Δώρου Mandarin Oriental αν θεωρήσουμε ότι η κάρτα αποκτήθηκε με δόλια ή μη εξουσιοδοτημένα μέσα.
 
Με την εγγραφή της Κάρτας Δώρου Mandarin Oriental, συναινείτε στη συλλογή, χρήση και κοινοποίηση των προσωπικών σας στοιχείων με σκοπό την παροχή στο Mandarin Oriental Hotel Group των απαραίτητων πληροφοριών για την εγγραφή της Κάρτας Δώρου Mandarin Oriental και τη δυνατότητα να επωφεληθείτε από την υπηρεσία εγγραφής. Τα στοιχεία των πελατών μπορούν να κοινοποιηθούν σε τρίτα μέρη αποκλειστικά για σκοπούς διεκπεραίωσης της συναλλαγής σας. Οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων της πιστωτικής κάρτας, θα αντιμετωπίζονται σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου του Mandarin Oriental Hotel Group,
 
Οποιεσδήποτε υποχρεώσεις σας οφείλονται σε σχέση με την Κάρτα Δωρου Mandarin Oriental είναι αποκλειστικά ευθύνη της Mandarin Oriental Global Gift Card Limited, κατά περίπτωση, η οποία νομική οντότητα θα οριστεί στο πίσω μέρος της Κάρτας Δώρου Mandarin Oriental ή της εταιρείας Mandarin Oriental Gift Card Limited για κάρτες που εκδίδονται σε ονομαστικές αξίες εκτός των δολαρίων ΗΠΑ και κανένα άλλο άτομο ή οντότητα, συμπεριλαμβανομένων (μεταξύ άλλων) οποιουδήποτε ξενοδοχείου ή θερέτρου Mandarin Oriental, δεν έχει καμία υποχρέωση απέναντί ​​σας σε σχέση με την Κάρτα Δώρου Mandarin Oriental. Hotel Group C/o Mandarin Oriental Global Gift Card Programme 5th Floor, 110 High Holborn, London, WC1V 6JS, UK mohg-giftcard@mohg.com

 

Για τους όρους χρήσης της Κάρτας Δώρου Εμπειρίας σας, ανατρέξτε στους Όρους και Προϋποθέσεις για τη σχετική εμπειρία, που μπορείτε να τους βρείτε εδώ. Ο εκδότης ιδιοκτήτης του καταλύματος είναι υπεύθυνος για τις αντίστοιχες εμπειρίες που παρέχει και η Mandarin Oriental Gift Card Company Ltd δεν είναι υπεύθυνη για καμία Κάρτα Δώρου Εμπειρίας που εκδόθηκε από το κατάλυμα.