ความคิดเห็นของคุณสำคัญสำหรับเรา

โปรดแบ่งปันความคิดเห็นที่คุณมีต่อเว็บไซต์ของเรา ประสบการณ์การเข้าพักที่แมนดาริน โอเรียนเต็ลหรือต่อบริษัทของเรา

 

(*) ช่องที่ต้องกรอก

นี่เป็นข้อเสนอแนะทั่วไปหรือระบุเฉพาะโรงแรม
มีการสำรองห้องพักที่ระบุเฉพาะหรือไม่
เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์หรือการสมัครสมาชิก Fans of M.O. หรือไม่
{{finalMsg}}
ในการแสดงความคิดเห็นของคุณ คุณได้แสดงว่าคุณยืนยันข้อตกลงของคุณต่อ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของกลุ่มโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล (“MOHG”) และคุณยินยอมให้กลุ่มโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ลดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ซึ่งรวมถึงการเก็บรวบรวม การเก็บรักษา และการใช้ชื่อ รายละเอียดการติดต่อของคุณ ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ (ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลที่ละเอียดอ่อน เช่น ภาวะทางการแพทย์) ข้อมูลการทำธุรกรรมและข้อมูลประชากร (“PI”) เพื่อให้ MOHG ตรวจสอบและ/หรือตอบกลับความคิดเห็นของคุณ คุณมีสิทธิ์ขอเข้าถึง แก้ไข ลบ และเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผล PI ของคุณโดยติดต่อเจ้าหน้าที่ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของกลุ่มโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ลทางอีเมลที่ dataprivacyofficer@mohg.com หรือทางไปรษณีย์ที่ ชั้น 8 One Island East Taikoo Place, 18 Westlands Road, Quarry Bay, ฮ่องกง PI ใด ๆ ที่คุณระบุเป็นไปโดยสมัครใจ แต่ถ้าคุณเลือกที่จะไม่ระบุ PI เราอาจตรวจสอบหรือตอบกลับความคิดเห็นของคุณไม่ได้ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ กลุ่มโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ลจะแบ่งปัน PI ของคุณกับเครือข่ายบริษัททั่วโลกของกลุ่มโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล และผู้ให้บริการที่ช่วยเหลือกลุ่มโรงแรม ในการบริหารจัดการ PI ของคุณ ซึ่งอาจมีการถ่ายโอนไปยัง ประมวลผล และจัดเก็บในประเทศที่คุณไม่ได้มีถิ่นพำนักอยู่ (รวมถึงนอกสหภาพยุโรป/เขตเศรษฐกิจยุโรป) เมื่อคลิกปุ่ม ส่ง ด้านล่างแล้ว ถือว่าคุณรับทราบและยืนยันว่าคุณได้อ่าน ทำความเข้าใจ และตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้น