ภายนอกโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล มาราเกช
โปรแกรมสุดพิเศษสำหรับแขกคนสำคัญของเรา

Fans of M.O.

ร่วมเป็น Fans of M.O.
มีอักขระยาวอย่างน้อย 8 ตัว
มีอักษรตัวพิมพ์เล็ก
มีอักษรตัวพิมพ์ใหญ่
มีตัวเลข
มีอักขระพิเศษ
ไม่อนุญาตให้ใช้ “รหัสผ่าน” ไม่ว่ารูปแบบใดในช่องนี้
ไม่อนุญาตให้ใช้อักขระตัวเดียวเรียงต่อกันสามตัวขึ้นไป
ข้อตกลง

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปและนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับ Fans of M.O.

การคลิก "เข้าร่วมทันที" ด้านล่างแสดงว่าคุณตกลงที่จะเป็นสมาชิกของโปรแกรม Fans of M.O. และยอมรับเงื่อนไขข้อกำหนดทั่วไป คุณยืนยันในที่นี้ว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวของกลุ่มโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ลแล้ว และยอมรับว่าในฐานะส่วนหนึ่งของสถานภาพสมาชิกของคุณ กลุ่มโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ลจะรวบรวม ประมวลผล และเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมถึงชื่อ รายละเอียดการติดต่อ ข้อมูลประชากร ความชอบ และข้อมูลธุรกรรม ("ข้อมูลส่วนบุคคล") จากข้อมูลที่คุณให้กับกลุ่มโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล และการโต้ตอบส่วนตัวอื่น ๆ ที่กลุ่มโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ลมีกับคุณ เพื่อให้กลุ่มโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ลและเจ้าของทรัพย์สินที่จัดการโดยกลุ่มโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล ("เจ้าของ") แจ้งและ/หรือจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณอาจร้องขอ และ/หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการแจ้งให้คุณทราบถึงสิทธิประโยชน์และประสบการณ์ที่ได้รับภายใต้โปรแกรม Fans of M.O. โดยกลุ่มโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ลและพันธมิตร

คุณรับทราบว่ากลุ่มโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ลอาจดำเนินการซ่อนข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อการวิเคราะห์และกิจกรรมทางการตลาดที่เกี่ยวข้อง คุณยังรับทราบและตกลงว่ากลุ่มโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ลจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับเครือข่ายบริษัททั่วโลกของกลุ่มโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ลและผู้ให้บริการที่ช่วยเหลือกลุ่มโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ลในการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ซึ่งอาจมีการถ่ายโอน ประมวลผล และจัดเก็บในประเทศที่คุณไม่ได้มีถิ่นพำนักอยู่ (รวมถึงนอกสหภาพยุโรป/เขตเศรษฐกิจยุโรป) คุณมีสิทธิ์ขอสำเนาหรือขอเคลื่อนย้ายและ/หรือแก้ไข คัดค้านการประมวลผล และ/หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ตลอดเวลาโดยติดต่อ MOHG กลุ่มโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล dataprivacyofficer@mohg.com และคุณมีสิทธิ์ที่จะยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแลในท้องถิ่น