ดอกไม้จากปารีส
ดูราคาเข้าพักทั้งหมด

การพักผ่อนแบบหรูหรา

มีบริการอาหารเย็นทุกวันหรือเครดิตบริการสปา