Condicions d’ús

En comprar una targeta de regal Mandarin Oriental, vostè formalitza un contracte de compravenda d’una targeta de regal, accepta vincular-se per les condicions d’ús que s’estableixen a continuació i declara que té l’edat autoritzada i capacitat per formalitzar contractes. Mandarin Oriental pot actualitzar les condicions d’ús en qualsevol moment.

 

La targeta de regal Mandarin Oriental es pot fer servir per pagar càrrecs directes d’hotel, en els hotels i complexos de Mandarin Oriental participants en el moment d’utilitzar-la, però no per avançar el pagament de serveis futurs. Tingui en compte que la targeta de regal Mandarin Oriental no es pot fer servir en algunes instal·lacions subcontractades dels establiments participants.
 
La targeta de regal Mandarin Oriental es pot comprar en línia en USD. En els hotels i complexos Mandarin Oriental participants, les targetes de regal es poden comprar en USD o en la moneda local, si s’escau. Quan es paga amb una targeta de regal Mandarin Oriental en un hotel o un complex on la moneda local és diferent de la moneda en què es va emetre la targeta, s’aplica el tipus de canvi vigent en el mercat diari per fer la conversió, inclosa una comissió del 4 % per canvi de moneda.
 
Les targetes de regal Mandarin Oriental no són reemborsables i no es poden bescanviar per efectiu, tret que ho exigeixi la llei. Les targetes de regal Mandarin Oriental no tenen cap altre valor que no sigui bescanviar-les. Els càrrecs dels hostes que superin el saldo de la targeta de regal Mandarin Oriental es poden pagar en efectiu o amb les principals targetes de crèdit.
 
Mandarin Oriental Hotel Group no és responsable de les targetes de regal Mandarin Oriental extraviades, robades ni deteriorades. Per protegir el saldo de la seva targeta de regal Mandarin Oriental pot registrar-la i seguir els procediments de denúncia establerts en el lloc web en cas de pèrdua o robatori de la targeta de regal Mandarin Oriental. Fins que no hagi seguit el procediment de denúncia, qualsevol ús de la targeta de regal Mandarin Oriental serà a compte i risc de vostè. Si es fa la denúncia pertinent de la pèrdua o el robatori de la targeta, el saldo que resti a la targeta de regal Mandarin Oriental quedarà bloquejat i s’emetrà una targeta de substitució pel mateix import. Ens reservem el dret de cancel·lar la targeta de regal Mandarin Oriental si creiem que la targeta s’ha obtingut de manera fraudulenta o no autoritzada.
 
En registrar la targeta de regal Mandarin Oriental, vostè autoritza la recollida, l’ús i la comunicació de la seva informació personal amb la finalitat de facilitar a Mandarin Oriental Hotel Group totes les dades necessàries perquè vostè registri la seva targeta de regal Mandarin Oriental i pugui aprofitar els avantatges del servei de registre. Les dades de client es poden comunicar a tercers amb la finalitat exclusiva de processar la seva transacció. Qualsevol informació personal, incloses les dades de targetes de crèdit, es tractarà d’acord amb la Política de privadesa de Mandarin Oriental Hotel Group.
 
Tota obligació envers vostè en relació amb la targeta de regal Mandarin Oriental és responsabilitat exclusiva de Mandarin Oriental Global Gift Card Limited, segons correspongui. Aquesta persona jurídica constarà a l’anvers de la seva targeta de regal Mandarin Oriental, o de les targetes de regal Mandarin Oriental Gift Card Company Limited en el cas de targetes emeses en monedes que no siguin USD; cap altra persona física ni jurídica, inclòs (entre d’altres) l’hotel o el complex Mandarin Oriental, no té cap obligació envers vostè en relació amb la seva targeta de regal Mandarin Oriental. Hotel Group C/o Mandarin Oriental Global Gift Card Programme 5th Floor, 110 High Holborn, Londres, WC1V 6JS, UK mohg-giftcard@mohg.com

 

Pel que fa a les Condicions d’ús de la seva targeta de regal Experience, consulti les Condicions generals de l’experiència que correspongui aquí. El titular de l’establiment emissor és responsable de les experiències que correspongui; Mandarin Oriental Gift Card Company Ltd declina tota responsabilitat per l’emissió de qualsevol targeta de regal Experience d’un establiment emissor.