Podmínky použití

Zakoupením dárkové karty Mandarin Oriental uzavíráte smlouvu o prodeji dárkové karty, souhlasíte s následujícími podmínkami použití a prohlašujete, že jste dosáhli zákonné věkové hranice a jste způsobilí k uzavření smlouvy. Mandarin Oriental může podmínky použití čas od času aktualizovat.

 

Dárkovou kartu Mandarin Oriental lze uplatnit na přímé hotelové poplatky v zúčastněných hotelech a rezortech, které se akce účastní v době uplatnění, a nelze ji použít jako zálohu na budoucí služby. Upozorňujeme, že dárkovou kartu Mandarin Oriental nelze použít v některých externích zařízeních v zúčastněných hotelech.
 
Dárkovou kartu Mandarin Oriental lze zakoupit online v amerických dolarech. V zúčastněných hotelech a rezortech Mandarin Oriental lze dárkovou kartu zakoupit v amerických dolarech, případně v místní měně, pokud je tato možnost k dispozici. Pokud je dárková karta Mandarin Oriental uplatněna v hotelu nebo rezortu, kde se místní měna liší od měny, ve které byla karta vydána, použije se pro přepočet denní tržní směnný kurz a účtuje se 4% poplatek za směnu.
 
Dárkové karty Mandarin Oriental jsou nevratné a nelze je vyměnit za hotovost, pokud to nevyžaduje zákon. Dárkové karty Mandarin Oriental nemají žádnou hodnotu, pokud nejsou uplatněny. Částku účtovanou hostům, která přesahuje zůstatek na dárkové kartě Mandarin Oriental, lze uhradit v hotovosti nebo některou z předních kreditních karet.
 
Hotelová skupina Mandarin Oriental nenese odpovědnost za ztracené, odcizené nebo zničené dárkové karty Mandarin Oriental. Pokud chcete mít jistotu, že o zůstatek na své dárkové kartě Mandarin Oriental nepřijdete, můžete si ji zaregistrovat a v případě ztráty nebo odcizení dárkové karty Mandarin Oriental se řídit pokyny pro nahlášení ztráty/odcizení uvedenými na našich webových stránkách. Jakékoli případné použití dárkové karty Mandarin Oriental před nahlášením ztráty/odcizení je na vaše riziko. Po řádném nahlášení ztráty nebo odcizení karty bude stávající zůstatek na dárkové kartě Mandarin Oriental zablokován a na tuto částku vám bude vydána náhradní karta. Vyhrazujeme si právo zrušit dárkovou kartu Mandarin Oriental, pokud se budeme domnívat, že byla karta získána podvodným nebo neoprávněným způsobem.
 
Registrací dárkové karty Mandarin Oriental souhlasíte se shromažďováním, používáním a zveřejněním vašich osobních údajů za účelem poskytnutí informací hotelové skupině Mandarin Oriental, které jsou nezbytné pro registraci vaší dárkové karty Mandarin Oriental a umožňují vám využívat výhod registrace. Údaje o zákazníkovi mohou být sdíleny se třetími stranami výhradně za účelem zpracování vaší transakce. S veškerými osobními údaji, včetně údajů o kreditní kartě, bude nakládáno v souladu se zásadami ochrany osobních údajů hotelové skupiny Mandarin Oriental.
 
Za veškeré závazky vůči vám v souvislosti s dárkovou kartou Mandarin Oriental odpovídá výhradně společnost Mandarin Oriental Global Gift Card Limited, případně Mandarin Oriental Global Gift Card (International) Limited, která je uvedena na zadní straně vaší dárkové karty Mandarin Oriental, nebo Mandarin Oriental Global Gift Card (IOM) Limited v případě karet vydaných v jiných měnách než v amerických dolarech, a žádná jiná osoba ani subjekt, včetně například jakéhokoli hotelu nebo rezortu Mandarin Oriental, vůči vám nemá v souvislosti s vaší dárkovou kartou Mandarin Oriental žádné závazky. Mandarin Oriental Hotel Group C/o Mandarin Oriental Global Gift Card Programme 5th Floor, 110 High Holborn, London, WC1V 6JS, UK mohg-giftcard@mohg.com