เงื่อนไขการใช้งาน

การซื้อบัตรกำนัลแมนดาริน โอเรียนเต็ล หมายความว่าคุณทำสัญญาซื้อขายบัตรกำนัล ตกลงที่จะผูกพันตามเงื่อนไขการใช้งานต่อไปนี้ และแสดงว่าคุณมีอายุเกินเกณฑ์และมีความสามารถที่จะเข้าร่วมสัญญา แมนดาริน โอเรียนเต็ลอาจปรับปรุงเงื่อนไขการใช้งานเป็นครั้งคราว

 

บัตรกำนัลแมนดาริน โอเรียนเต็ลสามารถใช้แลกเป็นค่าใช้จ่ายในโรงแรมโดยตรงที่โรงแรมและรีสอร์ทในเครือแมนดาริน โอเรียนเต็ลที่เข้าร่วม ณ เวลาที่แลกรับ และไม่สามารถใช้เป็นเงินมัดจำล่วงหน้าสำหรับบริการในอนาคต โปรดทราบว่าบัตรกำนัลแมนดารินโอเรียนเต็ลไม่สามารถใช้กับสิ่งอำนวยความสะดวกภายนอกบางแห่งในโรงแรมที่เข้าร่วมรายการได้
 
บัตรกำนัลแมนดาริน โอเรียนเต็ลสามารถซื้อทางออนไลน์ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ คุณสามารถซื้อบัตรกำนัลเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐหรือในสกุลเงินท้องถิ่นที่มีให้บริการที่โรงแรมและรีสอร์ทในเครือแมนดาริน โอเรียนเต็ลที่ร่วมรายการ เมื่อแลกใช้บัตรกำนัลแมนดาริน โอเรียนเต็ลที่โรงแรมหรือรีสอร์ทซึ่งสกุลเงินท้องถิ่นไม่ใช่สกุลเงินที่ออกบัตร จะมีการใช้อัตราแลกเปลี่ยนตลาดรายวันสำหรับการแลกเปลี่ยนสกุลเงิน รวมถึงจะมีการคิดค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนข้ามสกุลเงินที่ 4%
 
บัตรกำนัลแมนดาริน โอเรียนเต็ลไม่สามารถขอคืนได้และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ เว้นแต่กฎหมายกำหนด บัตรกำนัลแมนดาริน โอเรียนเต็ลไม่มีมูลค่าจนกว่าจะแลกใช้ ค่าธรรมเนียมของผู้เข้าพักที่เกินกว่ายอดคงเหลือของบัตรกำนัลแมนดาริน โอเรียนเต็ล อาจชำระได้ด้วยเงินสดหรือบัตรเครดิตส่วนใหญ่
 
กลุ่มโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ลไม่รับผิดชอบต่อบัตรกำนัลแมนดาริน โอเรียนเต็ลที่สูญหาย ถูกขโมยหรือถูกทำลาย เพื่อปกป้องยอดบัตรกำนัล คุณสามารถลงทะเบียนบัตรกำนัลแมนดาริน โอเรียนเต็ล และปฏิบัติตามขั้นตอนการรายงานที่กำหนดไว้ในเว็บไซต์ของเรา เมื่อบัตรกำนัลแมนดาริน โอเรียนเต็ลสูญหายหรือถูกขโมย การใช้บัตรกำนัลแมนดาริน โอเรียนเต็ลใดก็ตามถือเป็นความเสี่ยงของคุณ จนกว่าคุณจะปฏิบัติตามขั้นตอนการรายงาน หลังจากรายงานบัตรที่สูญหายหรือถูกขโมยตามขั้นตอนอย่างเหมาะสม ยอดคงเหลือของบัตรกำนัลแมนดาริน โอเรียนเต็ลจะถูกระงับและมีการจะออกบัตรใหม่สำหรับจำนวนเงินดังกล่าว เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบัตรกำนัลแมนดาริน โอเรียนเต็ล หากเราเชื่อว่าบัตรนั้นได้มาโดยวิธีการฉ้อฉลหรือไม่ได้รับอนุญาต
 
การลงทะเบียนบัตรกำนัลแมนดาริน โอเรียนเต็ล หมายความว่าคุณยินยอมให้มีการรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลที่จำเป็นแก่กลุ่มโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล เพื่อลงทะเบียนบัตรกำนัลแมนดาริน โอเรียนเต็ล และช่วยให้คุณได้รับประโยชน์จากบริการการลงทะเบียน อาจมีการแบ่งปันรายละเอียดของลูกค้าอาจกับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ในการประมวลผลธุรกรรมของคุณเท่านั้น ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ รวมถึงรายละเอียดบัตรเครดิตจะได้รับการจัดการตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของกลุ่มโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล
 
ภาระผูกพันใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัตรกำนัลแมนดาริน โอเรียนเต็ลเป็นความรับผิดชอบของ Mandarin Oriental Global Gift Card Limited ที่เกี่ยวข้องแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งจะระบุชื่อนิติบุคคลที่ด้านหลังบัตรกำนัลแมนดาริน โอเรียนเต็ล หรือ Mandarin Oriental Global Gift Card Limited สำหรับบัตรที่ออกในสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่ดอลลาร์สหรัฐ และไม่มีบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) โรงแรมหรือรีสอร์ทใด ๆ ของแมนดาริน โอเรียนเต็ลมีภาระผูกพันใด ๆ กับคุณเกี่ยวกับบัตรกำนัลแมนดาริน โอเรียนเต็ลของคุณ Hotel Group C/o Mandarin Oriental Global Gift Card Programme 5th Floor, 110 High Holborn, London, WC1V 6JS, UK mohg-giftcard@mohg.com

 

สำหรับเงื่อนไขการใช้บัตรกำนัลประสบการณ์ของคุณ โปรดดูข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถพบได้ที่นี่ เจ้าของทรัพย์สินที่ออกบัตรจะต้องรับผิดชอบต่อประสบการณ์ของตน และ Mandarin Oriental Gift Card Company Ltd จะไม่รับผิดชอบต่อบัตรกำนัลประสบการณ์ของทรัพย์สินที่ออกให้