Hükümler ve Koşullar

Mandarin Oriental Hotel Group Limited
Fans of M.O. Hüküm ve Koşulları
Ocak 2018

 

Genel Hükümler ve Koşullar

 

 1. Fans of M.O. Programı (“Program”), Mandarin Oriental Hotel Group Limited ve iştirakleri (toplu olarak, “MOHG”) tarafından işletilmekte ve yönetilmektedir. Program, Fans of M.O. Programına katılan MOHG yönetimindeki otellerin (“MO Otelleri”) misafirlerine zaman zaman MO Otelleri'nden belli İmkanlar elde etme fırsatını tanıyacaktır. Program için geçerli olan Kayıt ve Şartlar, bu “Kayıt ve Şartlar” içinde belirlenmektedir.
 2. Üyeler, Program'a katılmalarının Üye’nin www.mandarinoriental.com/privacy-policy adresinde bulunan MOHG Gizlilik Politikası’nı, www.mandarinoriental.com/cookie-policy adresindeki Reklâm ve Çerez Politikası'nı ve www.mandarinoriental.com/legal-notices adresindeki Yasal Bildirimler’i kabul etmesine tabi ve bağlı olduğunu beyan ve kabul ederler. Bu politika ve bildirimlerin, bu Hükümler ve Koşullar’ın bir parçası olduğu kabul edilir.
 3. Program Üyeliği, yalnızca bireysel kişilere tanınacaktır. MOHG, münhasır takdir yetkisi MOHG’ye ait olmak üzere herhangi bir neden göstermeksizin veya açıklama yapmaksızın Program üyeliğini tanıyabilir veya reddedebilir. Bireyler en az 18 yaşında veya yürürlükteki yerel yasalar uyarınca reşit olma yaşı daha büyük ise en az bu yaşta olmalıdır. Bu yaş koşullarına uygun olduğundan emin olma sorumluluğu yalnızca ve münhasıran Üye’ye aittir. Kurumlar ve/veya kuruluşlar Program'a kaydolamazlar.
 4. Program'a başvuran ve üyelik verilen bireyler (“Üye” veya “Üyeler”), ödeme yapan bir misafir olarak bir MO Oteli'nde kaldıkları zaman Program avantajlarından ve münhasır Üye'ye özel erişim ve tekliflerden (toplu olarak “Avantajlar”) yararlanabilirler. Tüm Üyeler, Program üyeliğinden meşru olarak yararlanmak için yukarıda öngörülen yaş koşullarını sağlamak zorunda olduklarını beyan ve kabul ederler.
 5. Program Üyeliği ücretsizdir, hiçbir nakit değeri yoktur ve komisyonsuzdur. Program üyeliğine başvurmak için hiçbir satın alma gerekli değildir.
 6. Program’a www.mandarinoriental.com/fans-of-mo adresinden (“Program Geçidi”) kayıt yaptırılabilir. Üyeler, Program'a kaydolmak ve / veya katılmak suretiyle bu Hükümler ve Koşullar'a uymayı kabul etmiş olurlar. Misafirler, Program'a kayıt olmak için ad ve soyadlarının yanı sıra geçerli bir e-posta adresi ve bir parola sağlamak zorundadır. Üyeler, başarıyla kayıt oldukları zaman kendilerine bireysel bir Üye Kimlik No atanacaktır.
 7. MOHG, münhasır takdir yetkisi kendisinde olmak üzere herhangi bir zaman, bildirimde bulunmak suretiyle veya bildirimde bulunmaksızın Program, Program yapısı ve/veya bu Hükümler ve Koşullar'da değişiklik yapma veya bunları tadil etme hakkını saklı tutar. Program değişiklikleri Avantajlar'ı, yararlanma koşullarını ve özel teklif özelliklerini içerebilir. Bir Üye'nin Program'ı kullanmaya devam etmesi, değişiklikleri ve tadilatı kabul ettiği anlamına gelecektir.
 8. Özel Program soruları için lütfen tüm iletişimleri aşağıdaki adres aracılığıyla Üye Hizmetleri'ne yönlendirin: FansOfMO@mohg.com.
 9. MOHG, MOHG’nin Üyenin bu Hükümler ve Koşullar'ı çiğnediğinden veya ihlâl ettiğinden, Programla bağlantılı olarak kötüye kullanım veya suiistimalde bulunduğundan, dolandırıcı, uygunsuz, düşmanca veya istismarcı bir biçimde davrandığından, MOHG veya herhangi bir MO Oteli'ne vadesi gelen herhangi bir tutarı ödemediğinden, yürürlükteki herhangi bir yasa, düzenleme, kural veya talimatname ile tutarlı olmayan bir biçimde davrandığından veya yürürlükteki yasalar uyarınca üyeliğini yasak olduğu bir ülkede ikamet ettiğinden veya taşındığından kuşku (kanıtlanmış olmasa bile) duyması durumu dâhil ama bunlarla sınırlı olmamak üzere bir Üye’nin Program üyeliğini herhangi bir zamanda, bildirimde bulunmaksızın ve/veya herhangi bir nedenle ve münhasır takdir yetkisi MOHG’ye ait olmak üzere derhal askıya alabilir veya sonlandırabilir. Söz konusu fesih, tüm Avantajlar'ın otomatik olarak kaybedilmesiyle sonuçlanacak ve Üye artık Program'a katılamayacaktır (söz konusu feshin kaydı, MOHG kayıtlarında tutulacaktır). Bu Hükümler ve Koşullar'da yer alan hiçbir husus, MOHG’nin yasal veya hakkaniyete uygun hak veya hukuk yollarını aramasını sınırlandırmayacaktır.
 10. Üyeler, MOHG’nin bu Hükümler ve Koşullar'ın yorumlanması konusunda tek ve münhasır hakkını saklı tuttuğunu beyan ve kabul ederler. Üyeler ile herhangi bir ihtilaf durumunda, MOHG’nin ihtilafa ilişkin değerlendirmesi kararı, başka kanun yoluna müracaat edilmeksizin nihai olacaktır.
 11. MOHG yönetimindeki bazı oteller, Fans of M.O. Programına katılmayacaktır ve dolayısıyla da Üyeler'e Avantajlar sağlanmayacaktır. MOHG idaresinde olan ancak Fans of M.O. Programı’na katılmayan otellerin bir listesi için lütfen FansOfMO@mohg.com üzerinden bizimle iletişime geçin.
 
Program Üyeliği

 

 1. Program Üyeliği ücretsizdir ve bu tür programlara katılıma yasal olarak izin veren ülkelerde ikamet eden bireylere açıktır. Program'a katılım, bu Hükümler ve Koşullar'ın yanı sıra MOHG tarafından zaman zaman bu Hükümler ve Koşullar’da yapılacak tüm değişiklik ve tadilatın da kabul edildiği anlamına gelmektedir.
 2. Hiçbir Üye, Program üyeliğini üçüncü bir tarafa devredemez, atayamaz veya başka türlü kullanamaz.
 3. Programa kayıt olmak suretiyle MOHG’ye Üyenin kişisel bilgilerini Program ile bağlantılı olarak toplama ve kullanma konusunda izin verilmiş olur. İletişim bilgilerini sağlamak suretiyle Üyeler; kanunların izin verdiği durumlarda, örneğin Üyenin onay sağlamış olması durumunda, MOHG ve MO Otelleri’nden teklifler ve promosyon mesajları dahil olmak üzere pazarlama içerikleri almayı kabul etmiş olur.
 4. MOHG, Üye’nin e-posta adresinde veya iletişim bilgilerindeki bir değişiklikten kaynaklanan iletişim hatalarından sorumlu değildir. Üye’nin e-posta adresinde tüm değişiklikler Üye Hizmetleri'nde yapılmalıdır. Üyeler, Program Geçidi'ndeki çevrimiçi hesaplarında oturum açabilirler.
 5. Üyeler, çevrimiçi Program üyeliklerine erişimin gizli ve güçlü/güvenli bir parola kullanılarak korunmasını sağlamaktan münhasıran sorumludur ve söz konusu parola başka bir tarafa ifşa edilmemelidir. MOHG, bir Üye’nin hesabına herhangi bir yetkisiz erişimin sonuçlarından sorumlu tutulamaz.
 6. Hayali, doğru olmayan veya yanlış bilgi sağlanması Program üyeliğinizin sonlandırılması ve tüm Avantajlar'ın kaybedilmesi ile sonuçlanabilir.
 7. Bir bireyin, birden fazla sayıda Üyelik almasına izin verilmez. Aynı bireye birden fazla sayıda hesap numarası atanması durumunda mükerrer hesap MOHG tarafından iptal edilebilir ve MOHG tarafından kendi takdir yetkisi uyarınca tespit edilen kalan hesaba, tüm hoş geldiniz Avantajlar'ı hariç bırakılarak yalnızca Avantajlar aktarılacaktır.
 8. Üyelik, Üye tarafından Üye Hizmetleri'ne e-posta yoluyla bildirimde bulunmak kaydıyla herhangi bir zamanda iptal edilebilir. İptal işleminin sonuçlanması iki (2) haftaya kadar sürebilir. İptal işleminden sonra üyelik devre dışı bırakılacak ve tüm teklifler veya kullanılmamış Avantajlar kaybolacaktır.
 9. En az beş yıldır etkin olmayan herhangi bir üyelik, münhasır takdir yetkisi MOHG’de olmak üzere sonlandırılabilir; bu durumda kullanılmamış tüm Avantajlar kaybolacaktır. Üyelik, Üye'nin ölümüyle de otomatik olarak sona erecektir; bu durumda kullanılmamış tüm Avantajlar kaybolacaktır.
 
Veri Gizliliği ve Üyelik İletişimleri

 

 1. Üye, Program Üyeliği için kayıt olurken Üye tarafından veya Üye adına sağlanan ve/veya Üye’nin Program Üyeliği sırasında MOHG’ye sağlanan ve/veya MOHG tarafından elde edilen kişisel bilgilerin, MOHG tarafından, MOHG Gizlilik Politikası’na (şu adreste bulunmaktadır: www.mandarinoriental.com/privacy-policy) uygun olarak işleneceğini kabul eder ve açıkça mutabık kalır. MOHG, Üyeler’in kişisel bilgilerini aşağıda belirlenmiş –ancak bunlarla sınırlı olmaksızın- şekilde işler:
  1. MOHG, MOHG’nin Üyelerin ilgilenebileceğini düşündüğü veya Üyelerin zaman zaman MOHG ve/veya MO Otellerinden talep edebileceği hizmetler konusunda Üyeleri bilgilendirmek ve/veya Üyelere bu hizmetleri sağlamak için Üyelerin MOHG ve MO Otelleri’ne sağladığı bilgilerden ve Üyelerin MOHG tarafından yönetilen tesislerdeki servis personeli ile etkileşimlerinden elde edilen Üye adları, iletişim bilgileri, demografik/nüfus özellikler, tercihler (gıda alerjileri, tıbbi hastalıklar ve diğer hassas veriler dahil) ve işlem verilerini (toplu olarak “PII”) yasaların izin vermesi şartıyla toplayacak, saklayacak ve işleme tabi tutacaktır.
  2. Üyelerin PII verileri, MOHG’nin küresel şirketler ağı ve MOHG’ye Üyeler'in PII verilerini yönetme konusunda yardımcı olan hizmet sağlayıcıları (toplu olarak, “MO Otel Ağı”) ile paylaşılacaktır. Buna uygun olarak, bir üyenin PII verileri, (Üye bir EEA ülkesinde ikamet ediyorsa, EEA dışındaki ülkeler dâhil olmak üzere) Üye’nin ikamet ettiği ülkenin dışındaki bir ülkeye aktarılabilir ve bu ülkede işleme tabi tutulabilir ve saklanabilir.
  3. MO Otel Ağı, Üyelere Program ve/veya MO Otelleri ile ilişkili veya bağlantılı oteller, seyahat, yiyecek ve içecek, spa, konferans, moda ve gayrimenkul ürün ve hizmetlere ilişkin haber ve promosyonlar konusunda bilgi vermek için Üyeler ile mektup, e-posta, telefon, SMS ve/veya faks yoluyla, yasaların izin vermesi ve Üyelerin onay vermesi şartıyla iletişim kuracaktır.
 2. Üyeler, Program Geçidi yoluyla çevrimiçi Üye profillerini güncelleyerek veya doğrudan Üye Hizmetleri'ne bildirimde bulunarak Program uyarınca mesaj alma tercihlerini kaldırabilir. MOHG tarafından yazılı olarak kabul edilmedikçe diğer tüm tercih kaldırma yöntemleri geçersiz olacak ve kabul edilmeyecektir. Bununla birlikte, söz konusu tercih kaldırma hakkının kullanılması durumunda sonuç olarak Üyenin Avantajlardan yararlanması sınırlandırılabilir veya başka türlü kısıtlanabilir.
 3. Program iletişimleri, Üye’nin posta adresine, e-posta adresine, telefon numarasına veya Üye’nin hesabında sağlanan diğer iletişim bilgilerine gönderilecektir. Üyeler, kendi e-posta, telefon numaraları, posta adresleri ve diğer iletişim bilgilerini güncel tutmaktan ve söz konusu tüm iletişim bilgilerini yetkisiz erişime karşı güvenli tutmaktan münhasıran sorumludur.
 4. Üyeler, Program Geçidi yoluyla Program üyeliği hesaplarına erişim sağlayarak MOHG tarafından tutulan kişisel verilerini herhangi bir zaman değiştirebilir. MOHG, Üyeler'in kişisel bilgilerinde belirli değişikliklerin (örneğin, yasal ad değişiklikleri) yapılmasına izin vermeden önce Üyeler'e MOHG’yi tatmin edecek destekleyici belgeler göndermesi koşulunu getirebilir.
 5. MOHG, yürürlükteki yasaların öngördüğü ölçüde veya mahkeme emri ile gerekmesi durumunda Üyeler'in Program Üyeliği'ne ilişkin bilgilerini ifşa edebilir.
 
Program Avantajları

 

 1. Üyeler, Üyeler’in bir MO Oteli'nde Avantajlar'ı kullanması ve yararlanması bakımından aşağıdaki hususları beyan ve kabul ederler: (a) Avantajlar'ın bir Üye tarafından fiili kullanımı veya yararlanılması MOHG’nin kendisi tarafından sağlanmaz, Üye'nin Avantajlar'ı kullanmayı ve yararlanmayı seçtiği MO Hoteli tarafından sağlanır; (b) MOHG Programı Üyeler ile MO Otelleri arasındaki iletişimi kolaylaştırmak için kullanmaktadır; böylece Üyeler Avantajlar'ı doğrudan MO Otelleri'nden elde edebilir; (c) Üye’nin bir MO Oteli'nde Avantajlar'ı kullanması veya yararlanmasından kaynaklanan, bunlarla ilişkili veya bağlantılı olan her ne tür ve mahiyette olursa olsun tüm tazminat talepleri, hasar, sorumluluk ve giderler, yalnızca münhasıran söz konusu MO Oteli'ne yönelik olacak ve Üye’ye Avantajlar'ın sağlanmasına yönelik olarak Üye’nin söz konusu MO Oteli ile (aleni veya zımni) kontratına (“Yerel Kontrat”) tabi olacaktır ve (d) Yerel Kontrat konusunda, Üye’ye Avantajları sunan MO Oteli için geçerli olan yerel yasalar ve yer geçerli olacaktır.
 2. Yararlanılabilecek güncel Avantajların listesi www.mandarinoriental.com/fans-of-mo/terms-conditions/benefits adresinde bulunabilir. Bu Avantajlar, MOHG’nin takdir yetkisi ve mevcudiyet durumuna bağlı olarak zamanla MOHG tarafından değiştirilebilir, yerine başka bir avantaj konulabilir veya silinebilir.
 3. Bu Hükümler ve Koşullar'da açıkça öngörülmedikçe, bir Üye'nin, avantajları satması, takas etmesi, açık artırmaya koyması, bağışlaması, temlik etmesi, iletmesi veya bu Hükümler ve Koşullar'da açıkça izin verilmeyen veya MOHG tarafından münhasır takdir yetkisi kendisinde olmak kaydıyla (yazılı olarak) başka türlü izin verilmeyen bir biçimde devretmesi durumunda Üyeler'e sağlanan Avantajlar hükümsüz olacaktır.
 4. Avantajlar, yürürlükteki tüm yasa, kural, düzenleme, talimatnamelere tabidir ve yürürlükteki vergi ve ücretlere tabi olabilir. Tüm vergi ve ücretlerde sorumluluk münhasıran Üye’ye aittir.
 5. Üyeler, ancak check-in sırasında MO Otel resepsiyonunda kendilerini açıkça tanıtmaları ve Üyelik Kimlik numaralarını sağladıkları takdirde Avantajlar'dan yararlanma hakkına sahip olacaklardır.
 6. Avantajlar'dan bazıları, tüm MO Otel konumlarında geçerli olmayabilir.
 7. Aksi belirtilmedikçe, Avantajlar başka herhangi bir promosyon ve indirimle birleştirilerek kullanılamaz.
 8. Bir MO Oteli tarafından sağlanan Avantaj, MO Oteli'nde internet erişimi sağlanmasını içeriyorsa bu durumda Üye bu Hükümler ve Koşullar'ın sonuna eklenmiş olan Yüksek Hızlı İnternet Erişimi Hükümleri ve Koşulları'na tabi olacaktır.
 
Tazminat ve Sorumluluk

 

 1. Üyeler, bu belge ile Üye’nin Program Üyeliği ve/veya Üye’nin Avantajlar'ı kullanması veya yararlanmasından kaynaklanan, bunlarla ilişkili veya bağlantılı olan her ne tür ve mahiyette olursa olsun herhangi bir veya tüm tazminat talepleri, hasar, sorumluluk ve giderlere ilişkin olarak MOHG, hissedarları, çalışanları, temsilcileri veya yüklenicilerini (toplu olarak “Tazmin Edilen Taraflar”) muaf tutmayı ve haklarından feragat etmeyi, tazmin etmeyi, zararlarını karşılamayı ve sonsuza kadar serbest bırakmayı ve dava etmeyeceği taahhüdünü vermeyi kabul ederler.
 2. Üye’nin, Üye’nin Program Üyeliği ve/veya Üye’nin Avantajlar'ı kullanması veya yararlanmasından kaynaklanan, bunlarla ilişkili veya bağlantılı olan herhangi bir şikayetinin, memnuniyetsizliğinin, iddiasının veya her ne tür ve mahiyette olursa olsun bir başka sorununun olması durumunda Üye’nin MOHG’ye karşı yegâne ve münhasır hukuk yolu Program üyeliğini sonlandırması olacaktır.
 3. TAZMİN EDİLEN TARAFLAR, KONTRAT, HAKSIZ FİİL VEYA BAŞKA HERHANGİ BİR DURUMA DAYALI OLSUN VEYA OLMASIN PROGRAM VEYA BU HÜKÜMLER VE KOŞULLARDAN KAYNAKLANAN VEYA HERHANGİ BİR SURETTE BUNLARLA BAĞLANTILI OLAN HERHANGİ BİR DOLAYSIZ, DOLAYLI, ÖZEL, ÖRNEK NİTELİĞİNDE, CEZAİ, ARIZİ VEYA SONUÇ İTİBARIYLA HASARDAN HİÇBİR SURETTE SORUMLU OLMAYACAKTIR.
 
Diğer Koşullar

 

 1. Aleni veya Zımni hiçbir Taahhüt veya Beyan Verilmez. MOHG, Program aracılığıyla veya MO otelleri tarafından sağlanan mal veya hizmetlerin türü, kalitesi veya uygunluğuna ilişkin olarak aleni veya zımni hiçbir taahhüt ya da beyanda bulunmamaktadır.
 2. Fiil, Hata veya Fiilde Bulunmama Konusunda Sorumlu Değildir. MOHG şunlardan sorumlu değildir: (a) herhangi bir Üye başvurusu, yazışması, Avantajdan yararlanma talebi veya Avantajın kaybı veya yanlış yönlendirilmesi veya alınmasının gecikmesi; (b) Avantajların çalınması veya yetkisiz olarak kullanılması; (c) üçüncü kişilerin (MO Otelleri dahil olmakla birlikte bunlarla sınırlı değildir) fiilleri veya fiilde bulunmaması veya (d)Program ile yayımlanan herhangi bir fiyatlandırma hatası veya tipografik hata, açıklama hatası, MO Otelleri ile ilgili hatalar ve Üyelere Avantajların verilmesi ile ilgili hatalar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hatalar. MOHG, bildirimde bulunmaksızın tüm hataları düzeltme hakkını saklı tutar.
 3. Geçerli Lisan.  Bu Hükümler ve Koşullar'ın İngilizce versiyonu ile herhangi bir tercüme edilmiş versiyonu arasında bir farklılık olması durumunda İngilizce lisanındaki versiyon geçerli olacaktır.
 4. Feragat. MOHG’nin, bu Hükümler ve Koşullar’ın herhangi Üye tarafından ihlal edilmesi durumunda haklarından feragat etmesi, bu Hükümler Koşullar’ın daha önceki veya müteakip bir ihlali durumunda haklarından feragat edeceği anlamına gelmemektedir. MOHG’nin, herhangi bir Üye’nin bu Hükümler ve Koşullar'a sıkı sıkıya uyması konusunda ısrarcı olmaması, MOHG’nin söz konusu Üye, veya bir başkasına karşı herhangi bir hakkından veya hukuk yolundan feragat ettiği anlamına gelmeyecektir. MOHG, münhasır takdir yetkisi uyarınca bu Hükümler ve Koşullar'a uyum konusunda haklarından feragat edebilir ve zaman zaman seçilen Üyeler'e daha iyi avantajlar sağlayan promosyonlar yapabilir.
 5. Bölünebilirlik. Yargı yetkisini haiz bir mahkemenin emri, kararı veya yargısı uyarınca bu Hükümler ve Koşullar’ın herhangi bir hükmünün geçersiz olduğu ilan edilirse, bu Hükümler ve Koşullar söz konusu hükme bu belgede yer verilmemiş gibi yorumlanacaktır ve söz konusu geçersizlik bu Hükümler ve Koşullar’ın diğer hükümlerini etkilemeyecektir. Söz konusu geçersizlikten etkilenmeyen tüm hükümler tam olarak yürürlükte ve geçerli olacaktır.
 6. Geçerli Kanunlar. Program Üyeliği ve Programla ilişkili veya bağlantılı olarak MOHG’ye karşı getirilen tüm şikayet, memnuniyetsizlik, iddia veya diğer hususlar Hong Kong Özel İdare Bölgesi yasalarına tabi olacaktır.
 7. İhtilaf Çözümleme. Üyeler, bu Hükümler ve Koşullar ve/veya Üye’nin Program üyeliği veya bunların ihlal edilmesi, feshedilmesi veya geçersizliğinden kaynaklanan veya bunlarla ilişkili olan tüm ihtilaf, uyuşmazlık veya iddiaların Hong Kong Uluslararası Tahkim Merkezi Tahkim Kuralları uyarınca tahkim yoluyla çözümlenmesi gerektiğini kabul eder. Tahkim yeri Hong Kong olacaktır. Bir hakem olacaktır ve tahkim kovuşturmalarında yalnızca İngilizce lisanı kullanılacaktır.
 8. Anlaşmanın Tamamı. Bu Hükümler ve Koşullar, buraya eklenen veya burada atıfta bulunulanlarla birlikte MOHG ve Üyeler arasında bu belgede zikredilen konudaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır ve burada zikredilen konuda (sözlü ya da yazılı) önceki tüm anlaşma veya sözleşmelerin yerine geçmektedir ve yazılı olarak mutabık kalınmadıkça, bu Hükümler ve Koşullar uyarınca MOHG tarafından tek taraflı olarak değiştirilmedikçe ya da tadil edilmedikçe değiştirilemez veya tadil edilemez.

 

Yüksek Hızlı İnternet Erişimine İlişkin Hükümler ve Kullanım Koşulları (“Kullanım Koşulları”)

 

Kullanım Koşulları'nın Kabulü

 

Bu Hükümler ve Koşullar, (i) Üye (“siz” veya “sizin”) ile (ii) yüksek hızlı internet erişimi Avantajı'ndan yararlandığınız MO Oteli arasında yürürlüğe girmektedir. MO Oteli içerisinde Yüksek Hızlı İnternet Hizmetini (“Hizmet” veya “Hizmetler”) kullanmaya başlamadan önce lütfen Kullanım Koşulları'nı dikkatlice okuyun. Hizmeti kullanmak suretiyle bu Kullanım Koşulları'nın, bu belgeye atıfla dahil edilen mandarinoriental.com/privacy-policy adresindeki MOHG Gizlilik Politikası’nın ve Guest-Tek Interactive Entertainment Ltd. Gizlilik Politikası'nın bağlayıcı olduğunu ve bunlara uyacağınızı kabul etmiş ve mutabık kalmış olursunuz. (“Guest-Tek”), guesttek.com/privacy-policy/ adresinde bulunmaktadır. Eğer Kullanım Koşulları'na veya Gizlilik Politikası'na rıza göstermek istemezseniz, hizmete erişemez veya kullanamazsınız.

 

Kullanım Koşulları Değişiklikleri

 

Biz, geçerli Otel ve Guest-Tek olarak, münhasır takdir yetkimiz uyarınca bu Kullanım Koşulları'nı zaman zaman revize edebilir veya güncelleyebiliriz. Tüm değişiklikler, biz onları gönderdiğimiz anda geçerlidir ve sonrasında tüm erişimlere ve Hizmetin kullanımına uygulanır.

 

Revize edilmiş Kullanım Koşulları gönderildikten sonra Hizmet'i kullanmaya devam etmeniz, değişiklikleri onayladığınız ve kabul ettiğiniz anlamına gelir. Bu değişiklikler sizi bağladığından dolayı, herhangi bir değişikliğin farkında olmanız için bu sayfayı zaman zaman kontrol etmeniz beklenir.

 

Hizmet'e Erişim ve Hesap Güvenliği

 

Bildirim yapmadan kendi takdirimizle Hizmet'i değiştirme ve iptal etme hakkına sahibiz. Konaklama süresince veya herhangi bir zamanda, herhangi bir nedenle Hizmet'in tümünün ya da herhangi bir bölümünün sunulamıyor olmasından yükümlü olmayacağız. Zaman zaman kayıtlı kullanıcılar da dahil olmak üzere tüm kullanıcıların Hizmet'e erişimini kısıtlayabiliriz.

 

Sorumluluklarınız:

 

 • Hizmet'e erişiminiz için gerekli tüm ayarlamaları yapmak.
 • İnternet bağlantınızdan Hizmet'e erişim sağlayan tüm kişilerin Kullanım Koşulları'ndan haberdar olmasını ve rıza gösteriyor olmalarını sağlamak.
 • Hizmet'e veya sunduğu bazı kaynaklara erişim sağlamak için kesin kayıt bilgileri ya da diğer bilgilerinizi sağlamanız istenebilir. Sağladığınız her bilginin doğru, güncel ve tam olması, Hizmet'i kullanmanızın koşullarından biridir. Bu Hizmet ve diğer Hizmetler'e kayıt olmak için sağladığınız bilgilerin yürürlükteki Gizlilik Politikası ile yönetileceğini kabul etmiş ve bilginiz uyarınca yürürlükteki Gizlilik Politikası'nı icra ettiğimizi onaylamış oluyorsunuz.
 • Güvenlik prosedürlerimizin bir parçası olarak, sağlanan kullanıcı adı, şifre ya da herhangi bir bilgi seçerseniz bu tür bir bilgiyi gizli tutmayı sağlamalı ve onu herhangi bir kişi veya mahiyete açıklamamalısınız. Ayrıca hesabınızın kişisel olduğunu ve diğer bir kimseye Hizmet'e ya da bölümlerine erişmek için kullanıcı adınızı, şifrenizi veya diğer güvenlik bilginizi vermemeyi kabul etmiş ve tasdik etmiş oluyorsunuz. Kullanıcı adınıza veya şifrenize herhangi bir yetkisiz erişim olması durumunda ya da diğer bir güvenlik ihlalinde, derhal bizi bilgilendirmeyi kabul edersiniz. Her seansın sonunda hesabınızdan çıktığınızdan emin olacağınızı kabul edersiniz. Halka açık ya da ortaklaşa kullanılan bilgisayarlarda hesabınıza erişirken, diğer kişilerin şifrenizi veya kişisel bilgilerinizi görmemesi/kaydetmemesi için özel bir dikkat göstermelisiniz.

Herhangi bir zamanda, bize göre bu Kullanım Koşulları’nın herhangi bir hükmünü ihlal ettiğinizi düşündüğümüz bir durumda, hiçbir sebep göstermeden kendi takdir hakkımız ile bizim tarafımızdan sağlanan ya da sizin tarafınızdan seçilen herhangi bir kullanıcı adı, şifre ya da diğer kimlik türlerini etkisiz kılma hakkına sahibiz.

 

Yüksek Hızlı İnternete Erişim Anlaşması

 

İnternet'i diğer İnternet kullanıcılarının haklarını gözeterek saygı, nezaket ve sorumluluk içinde kullanmanız beklenir. Genel kabul gören kullanım şekillerini ve kaçınılması gereken kullanım şekillerini, İnternet işlevlerini temel olarak bildiğinizi varsayarız. Ortak akıl kabul edilir kullanım için düşünülen en iyi rehberdir. Hizmetler'i kullanarak bu Kullanım Koşulları'na uymayı kabul edersiniz. Bu Kullanım Koşullarına uymayı kabul etmiyorsanız, Hizmetleri kullanmayın. Hizmetler size yüksek hızlı internet erişimi sağlayan geçerli MO Oteli ve Guest-Tek (toplu olarak “Sağlayıcılar” anılmaktadır) tarafından sağlanır.

 

Bu Kullanım Koşullarının dışındaki herhangi bir kusurun gözlenmesi, uyarıdan önceliklerinizin askıya alınmasına veya Hizmete erişiminizin sonlandırılmasına kadar olan durumlardan biri ile sonuçlanır. Sağlayıcılar'ın çalışanlarının kararı son karardır. Sağlayıcılar, potansiyel kanun ihlallerini yetkili makamlara bildirebilir, herhangi bir şüpheli suç ya da haksız fiil durumunda araştırmaya eşlik edebilir ve kamu güvenliği tehlikedeyken veya kanunen, mahkeme daveti ile yetkililerle birlikte hareket eder.

 

Hizmet'i kullanarak İnternet'i kendiniz risk alarak kullanmış oluyorsunuz. Sağlayıcılar Hizmetler'i kullanarak yaptığınız veri transferleri, eylemler ya da gördüğünüz İnternet içeriklerinden sorumlu değildir.

 

Genel Kullanım

 

Hizmetler, misafir odalarından ve/veya toplantı odalarından herhangi bir Yüksek Hızlı İnternet Erişimi'ni içerir. Hizmetler'i kullanmanız, Hizmetler'i kullanırken takip etmeniz planlanan rehber seti ile sağlanmış Kullanım Koşulları'nın hükümlerine ve koşullarına bağlıdır. Yasaklı aktivitelerden kaçınmak sizin sorumluluğunuzdadır.

 

Sağlayıcılar, sıradan bir uygulama olarak, kullanıcıların bu Kullanım Koşulları'na ve/veya yasalara uymalarını sağlamak için Hizmetler'i kullananların faaliyetlerini proaktif bir şekilde izlemeyecektir. Sağlayıcılar, işbu Kullanım Koşulları'nın ihlal edilmesi veya potansiyel ihlallerine karşı uyarıldıysa, burada belirtilen işlemler de dahil olmak üzere, bu ihlalleri durdurmak veya önlemek için gerekli sayılan her türlü önlemi alacaklardır.

 

Hizmet'in kullanımı sırasında size atanmış olan kullanıcı adları, şifreler, IP adresleri, MAC adresleri ve diğer kimlik doğrulama yöntemlerini özel ve gizli tutmayı kabul etmiş olursunuz.

 

Kullanım Kuralları

 

Aşağıda, Hizmetler'i kullanmaya ilişkin kuralların bir listesi verilmiştir. Bu kurallar yasaklanmış davranışların hepsini kapsayan bir liste değildir.

 

E-posta İstismarı ve Spam

 

Sağlayıcılar'dan aldığınız hizmetler, elektronik posta alma ve gönderme imkanını içerebilir. Elektronik posta hesabınız ile istenmeyen ticari mesajlar göndermeniz yasaktır. Yoğun elektronik mesaj ya da “mail bombası” (yoğun istenmeyen mesaj ya da bir alıcıya kasti olarak çok büyük ekte dosya gönderimi) yasaklanmıştır. Elektronik posta başlıklarında (adreslerinde) sahtecilik yapılması da ticari içeriğe bakılmaksızın yasaktır. Diğer kullanıcıları rahatsız edici ya da tehdit edici elektronik posta kullanımı yasaktır.

 

Herhangi bir işletme ya da birey için herhangi bir mal ya da hizmetin teklifi, satış veya alışı için spam yapmak, çok büyük miktarda istenmeyen ticari e-posta mesajları ya da istenmeyen büyük hacimli reklam e-postaları göndermek kesinlikle yasaktır. Sağlayıcılar, şikayetlere yanıt olarak, alınan tüm deliller arasından, istenen alıcıların önceden talep edilen bir e-posta listesinden olup olmadığını belirleme yetkisine sahiptir.

 

Ağın performansını korumak için, nedensiz yere büyük elektronik posta ekleri göndermemelisiniz. Ağda etkinlik olmadığında zaman aşımlarını yenmek ve açık bir SMTP geçişini engellemek için tasarlanmış programların çalıştırılması yasaklanmıştır.

 

Bu Kullanım Koşulları'nın İhlalini Kolaylaştırmak

 

Bu Kullanım Koşullarını ihlal eden ya da ihlal etmeyi kolaylaştıracak herhangi bir yazılımı, programı, ürünü veya hizmeti reklam, iletme veya başka şekilde sunma kesinlikle yasaktır. Bunlar, spam, ping başlatma, sel, posta bombardımanı, hizmet reddi saldırıları ve yazılım korsanlığı için araçların kolaylaştırılmasını içerir.

 

Yasa Dışı Faaliyetler ve Yolsuzluk Nitelikli Davranışlar

 

Sağlayıcılar ağında herhangi bir ulusal veya yerel yasanın ihlal edildiği herhangi bir etkinlik, bu Kullanım Koşulları'nı ihlal etmek anlamına gelir. Yasaklanmış faaliyetler bunlarla sınırlı olmamak üzere aşağıdakileri içerir: müstehcen materyal iletmek; bilerek bilgisayar virüslerini yaymak; özel ağlara yetkisiz erişim kazandırmak; korsan yazılımın iletimiyle alakalı olmak; yasadışı kumar oynamayı teşvik etmek veya yasadışı kumar oynamak, elektronik posta veya internet siteleri yoluyla yasadışı saadet zincirlerine müşteri aramak, haber grupları, Usenet, sohbet röle veya sohbet odası mesajları göndermek.

 

Aşağıdaki durumlar için ya da benzeri anlamlarda da Hizmetler'i kullanmanız kesinlikle yasaktır:

 

 • hizmetler aracılığı ile eriştiğiniz web sitesi veya ISP, bilgisayar verileri, server, herhangi bir network için geçerli olan kurallar, düzenleme ve politikaların ihlali;
 • herhangi bir kanun, düzenleme, sözleşme veya tarife ihlali;
 • üçüncü kişi telif hakkını çiğnemek veya ihlal etmek;
 • onur kırıcı, hileli, kötü niyetli, uygunsuz, saldırgan veya yanıltıcı davranışlar,
 • uygunsuz içeriğe maruz bırakmak, kişisel kimlik bilgilerini istemek veya diğer başka bir yolla yaşı küçük bireyleri istismar etmek, onlara zarar vermek veya istismar veya zarar girişiminde bulunmak;
 • herhangi bir kimsenin Hizmeti kullanmasını engellemek ya da yasaklamak ya da bizce tespit edildiği şekilde Hizmetin verildiği Otel ya da kullanıcıların zarar görmesi ya da onları sorumluluğa maruz bırakmak;
 • tehditler, tacizler, kötüye kullanımlar veya başkalarının gözünü korkutmak,
 • Sağlayıcıların, iştirakçilerinin ve bağlı ortaklarının ününe ve adına zarar vermek;
 • veya karalayıcı, hileli, ahlaksız, rahatsız edici, aldatıcı, tehditkar, taciz edici, istismar edici veya Hizmet Sağlayıcıların adını veya itibarını zedeleyen bir alan adını oluşturmak veya bunlardan yararlanma girişiminde bulunmamak;
 • Hizmet yoluyla gerçek zamanlı faaliyetlerde bulunma yetenekleri de dahil olmak üzere Hizmeti devre dışı bırakacak, aşırı yükleyebilecek, zarar verebilecek veya zayıflatabilecek veya Hizmetin diğer taraflarca kullanımı ve Hizmetten faydalanmasını etkileyebilecek davranışlar;
 • Hizmete herhangi bir amaçla erişmek için herhangi bir robot, örümcek veya diğer otomatik cihaz, işlem veya araç kullanma;
 • herhangi bir materyali izlemek veya kopyalamak için herhangi bir manuel işlemi kullanmak veya önceden yazılı rızamız olmaksızın diğer izinsiz amaçlarla kullanım;
 • Hizmetin düzgün şekilde çalışmasını engelleyen herhangi bir cihaz, yazılım veya rutinin kullanımı;
 • Kasıtlı olarak kötü veya teknolojik olarak zararlı herhangi bir virüs, Truva atı, solucan, mantık bombası veya diğer malzemelerin devreye sokulması;
 • Hizmetin herhangi bir parçasına veya Hizmete bağlı olan herhangi bir sunucuya, bilgisayara veya veri tabanına yetkisiz erişim, bunlara müdahale etme, zarar verme veya bozma girişiminde bulunma;
 • veya Hizmetin düzgün çalışmasına müdahale etmeye çalışma. Fikri Mülkiyet Haklarının İhlali.

 

Haklarını elinde bulundurmadığınız veya kontrol etmediğiniz ya da bunları yapmak için gerekli tüm izinleri almadığınız sürece telif hakkı, ticari marka, patent, ticari sır, herhangi bir fikri mülkiyet hakkı, marka kanunları (kişisel ya da kamu hakları vasıtası) ile korunan herhangi bir bilgi, yazılım veya diğer gizlilik ilkeleri kapsamında korunan diğer materyalleri elde etmek, yayınlamak, göndermek, kopyalamak, yüklemek, iletmek, çoğaltmak, çalmak, ihlal etmek veya dağıtmak yasaktır. Bu yasak, Hizmetler vasıtasıyla sunulan resimler veya fotoğraflar da dahil olmak üzere herhangi bir materyalin veya bilginin kullanımını içerir.

 

İnternet Sohbet Aktarımı (IRC) ve Sohbet Odası Gönderimi ve İstismarı

 

Sağlayıcılar Internet Relay Chat (IRC) için yazılım veya teknik destek sunmamakla birlikte, üçüncü taraflar tarafından sağlanan IRC sunucularına ve ağlarına bağlanmak için Hizmetler'i kullanabilirsiniz. Bu olanakları kullanırken lütfen misafir olduğunuzu hatırlayın. Diğer müşterilerin IRC'ye girişine müdahale edebilecek faaliyetlerde bulunmamanız özellikle önemlidir.

 

Diğer sunuculardaki, dağıtıcılardaki, ağlardaki ya da kanallardaki diğer kullanıcılara hizmet verilmesine müdahale eden veya reddeden IRC komut dosyaları veya programlar kullanamazsınız.

 

Diğer kullanıcıları rahatsız eden faaliyetlerde bulunamazsınız. Bunlar, pakete boğma (hizmetin kesilmesini amaçlayan hızlı metin girme), yanıp sönme (terminal öykünmesini kesintiye uğratma), devralma işlemleri (operatör ayrıcalıklarının uygun olmayan şekilde ele geçirilmesi ve istismar edilmesi), mesaj almayı istemeyen kişilere özel mesaj göndermeye çalışmak, yasaklandıktan sonra bir kanala geri dönmeye çalışmak ve diğer yıkıcı davranışları içerir ama bunlarla sınırlı değildir.

 

Diğer kullanıcıların kimliğine bürünmeye çalışmayacaksınız. Takma adların kullanılması, mutlaka kimliğe bürünme anlamına gelmez.

 

Klonları (birden fazla eşzamanlı IRC bağlantısı) ve/veya robotları çalıştıramazsınız.

 

Ayrıca sohbet odalarını istismar etmeniz yasaktır. Bunlar, kötüye kullanım, kaydırma (anlamsız karakterler, boşlukları üç veya daha fazla tekrar eden boş satırlar, üç veya daha fazla aynı metin girme veya bir Sohbet odasında sürekli tekrarlanan metin girme) gibi davranışları içerir ama bunlarla sınırlı değildir.

 

İnternet Web siteleri, Haber Grupları ve Usenet Gönderileri ve İstismarı

 

Bu hizmetler sizin milyonlarca İnternet web sitesine, haber gruplarına ve Usenet gruplarına (Tartışma Grupları) erişiminizi sağlar. Bu Tartışma Grupları, çeşitli konularda makaleler okumanıza ve yayınlamanıza izin verir. Tartışma Grupları denetlenebilir ya da denetlenemez. Tartışma Grupları, hangi yayınların uygun olduğunu açıklayan bir tüzüğe de sahip olabilir.

 

Tartışma Grubu'na ticari mesajlar göndermek, söz konusu Tartışma Grubu ticari ilanları tüzüğünde davet etmediği sürece, Kullanım Koşulları'nın ihlalidir. Bir Tartışma Grubu'nun tüzüğünü bulamazsanız ya da tüzük ticari mesajlara değinmezse, o Tartışma Grubu'na ticari gönderinin kabul edilmeyeceğini kabul etmelisiniz.

 

Tartışma Grubu'nun tüzüğünde tanımlandığı gibi Tartışma Grubu'nun esas konusu dışındaki makaleleri veya ilgisiz makaleleri yayınlamak da memnuniyetle karşılanmaz. Beşten fazla Tartışma Grubu'na gönderilen benzer mesajlar, Tartışma Grubu kullanıcılarını tehdit etmek, taciz etmek veya yıldırmak amacıyla gönderilen mesajlar ve sahte Tartışma Grubu gönderi başlık bilgileri de yasaklanmış aktivitelerdendir.

 

Sağlayıcılar, bir Tartışma Grubu'na gönderilen içeriği sansürlemez veya kontrol etmez. Hizmetler'in bir kullanıcısı olarak, yayınladığınız içerikten yalnızca siz sorumlusunuz. Belirli gönderilerin bu politikayı, yasayı veya başka bir sitenin ticari markasını veya telif haklarını ihlal ettiğinin belirlenmesi halinde Sağlayıcılar, kendi takdirleriyle, rahatsız edici yayınları haber sunucusundan kaldırabilir.

 

Sağlayıcılar, Tartışma Grubu'nun içeriğinin bu Kullanım Koşulları'nı ihlal ettiği fiilen bilinen Tartışma Grupları'ndan gelen gönderileri kabul etmeme hakkına sahiptir.

 

Ağ ve Bilgisayar Güvenliği

 

Sağlayıcılardan edindiğiniz Hizmetler ile bağlantı kurduğunuzda, aygıtların donanımı, işletim sistemleri, uygulamalar, hizmetler ve veri tabanları (Bilgisayar) dahil kişisel bilgisayarlarınızın kullanımını yönetmek için gerekli tüm önlemleri almanız gerekmektedir.

 

Herhangi bir sistem veya ağ güvenliği ihlali yasaktır ve cezai ve hukuki sorumluluğa neden olabilir. Sağlayıcılar, bu tür ihlallerle ilgili olayları soruşturacak ve cezai bir ihlal şüphesi varsa kanun güçleri ile iş birliği yapacaktır.

 

Sistem veya ağ güvenliği ihlallerine örnekler arasında bunlarla sınırlı olmamak üzere aşağıdakiler bulunur:

 

 • Sisteminizi kötüye kullanıma karşı korumakta başarısız olmak. Diğer müşterilere sunulan hizmetin aksamasını önlemek için Bilgisayarlarınızı yapılandırmaktan ve güvenliğini sağlamaktan siz sorumlusunuz. Bilinmeyen üçüncü şahıslar, lisanslı yazılımı yasadışı olarak dağıtmak amacıyla Bilgisayarınızı veya Hizmetler'i herhangi bir zamanda kullanırlarsa sorumlu tutulursunuz. Bilgisayarınızın ve bu Hizmet'in kullanımını izlemek sizin sorumluluğunuzdadır. Güvenli olmayan hizmetlere örnek olarak, SMTP aktarımı, Proxy veya SOCKS servislerinin hatalı yapılandırılması, PC Anywhere, SNMP, FTP, VNC ve HTTP kullanımı verilebilir. Kötüye kullanımın devam etmesini önlemek için hassas veya istismar edilen sistemlerde düzeltici önlemler almak sizin sorumluluğunuzdadır. Ağınızın ve/veya bilgisayarınızın güvenli bir şekilde yapılandırıldığından emin olmak sizin sorumluluğunuzdadır. Doğrudan veya pasif kalma yoluyla, başkalarının ağınızı, yasadışı veya uygun olmayan kullanımlarına ve/veya satın aldığınız Hizmet(ler) için bu Kullanım Koşulları'nı ihlal eden diğer yıkıcı, kışkırtıcı, küfürlü davranışlar için kullanmasına izin veremezsiniz,
 • Hizmetler'i etkin şekilde kullanmadığınızda Bilgisayarınızın oturuma devam etmesine izin veren herhangi bir yazılım veya aygıt kullanma,
 • Sağlayıcılar'dan önceden yazılı onay almadan herhangi bir sunucuyu çalıştırmak amacıyla Hizmetler'i kullanma,
 • Başka bir bilgisayarın veya başka birinin malının çalışmasına zarar verebilecek virüsler, Truva atları, solucanlar, zaman bombaları, cancel bot, bozuk dosyalar veya benzeri herhangi yazılım ya da programları içeren dosyaları yükleme veya dağıtma,
 • Herhangi bir bilgisayar ağı üzerindeki güvenliği hackleyerek ihlal etme ve size ait olmayan bir hesaba erişme. Bunlara aşağıdakiler de dahildir fakat bunlarla sınırlı değildir:
 • Bir sistemin veya ağın güvenlik açığını sınamak, taramak veya test etmek veya sistem ya da ağ sahibinin açık izni olmaksızın güvenlik veya kimlik doğrulama önlemlerini ihlal etme teşebbüsleri de dahil olmak üzere veriye, sistemlere veya ağlara veya cihazlara erişmek veya kullanmak,
 • Sistemin veya ağın sahibinin açık izni olmaksızın herhangi bir ağda veya sistemde verilerin veya trafiğin yetkisiz olarak izlenmesi. Bu duruma, korsanların veya SNMP araçlarının kullanılması da dahildir.

 

Diğer Aktiviteler

 

Sağlayıcılar'ın kendi takdirine bağlı olarak kendi konuklarına, operasyonlarına, şöhretine, şerefiye ya da müşteri ilişkilerine zararlı olmasını kararlaştırdığı yasa dışı veya yasadışı olmayan herhangi bir faaliyete katılmanız yasaktır.

 

İzleme ve Uygulama; Sonlandırma

 

Haklarımız:

 

Bu tür Kullanıcı etkinliğinin Kullanım Koşulları’nı ihlal ettiğine, herhangi bir fikri mülkiyet hakkına veya herhangi bir şahsa veya herhangi bir şahsın haklarına aykırı hareket ettiğine, Hizmet'in kullanıcılarının ya da toplumun kişisel güvenliğini tehdit ettiğine ya da Sağlayıcılar için sorumluluk yaratabileceğine inanırsak, şahsi karar verme yetkimiz dahilinde gerekli gördüğümüz veya kullandığımız herhangi bir Kullanıcı faaliyetiyle ilgili olarak herhangi bir işlem yapmak.

 

Kimliğinizi veya sizin hakkınızdaki diğer bilgileri, tarafınızdan gönderilen materyallerin fikri mülkiyet hakları veya gizlilik hakları da dahil olmak üzere haklarını ihlal ettiğini iddia eden üçüncü bir tarafa açıklamak.

 

Hizmet'in herhangi bir yasadışı veya yetkisiz kullanımı için sınırlama olmaksızın kanuni yaptırımı da içeren uygun yasal işlemleri yapmak.

 

Kullanım Koşulları'nın herhangi bir ihlali de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, Hizmet'in bir kısmına veya bir bölümüne erişiminizi herhangi bir nedenle veya nedensiz sona erdirmek veya askıya almak.

 

Yukarıdakileri sınırlamaksızın, Hizmet'i kullanan herhangi birinin kimliğini veya diğer bilgilerini ifşa etmesini isteyen veya bize talimat veren herhangi bir kolluk kuvveti makamı veya mahkeme kararı ile tam olarak iş birliği yapma hakkına sahibiz. SAĞLAYICILARI, BUNLARIN İŞTİRAKLERİNİ, RUHSAT VERDİKLERİNİ VE HİZMET SAĞLAYICILARINI, YUKARIDA ADI GEÇEN HERHANGİ BİR TARAFÇA, SORUŞTURMALARI SIRASINDA VEYA SONUCUNDA ORTAYA ÇIKAN HER TÜRLÜ TALEPTEN VE TARAFLARIN VEYA YETKİLİ KOLLUK KUVVETLERİNİN SORUŞTURMALARININ NETİCESİNDE YAPACAKLARI EYLEMLERDEN MUAF TUTAR VE TAZMİN EDERSİNİZ.

 

Buna göre, herhangi bir kullanıcı veya üçüncü tarafın verdiği iletiler, iletişimler veya içerikle ilgili herhangi bir işlem yapılması ya da yapılmaması durumunda sorumluluk kabul etmiyoruz. Bu bölümde açıklanan faaliyetlerin başarısı veya başarısızlığı konusunda herhangi bir yükümlülük veya sorumluluğumuz yoktur.

 

Garantilerin Reddi

 

Anlayacağınız üzere Hizmet kullanımı ile veya internetten indirilebilen dosyaların virüslerden veya diğer yıkıcı kodlardan arınmış olacağını garanti edemiyoruz ve etmiyoruz. Anti-virüs koruması ve veri girişi ile çıkışının doğruluğuna ilişkin belirli gereksinimlerinizi karşılamak için yeterli prosedürleri ve kontrol noktalarını uygulamaktan ve herhangi bir kayıp veriyi yeniden yapılandırmak için sitemizin dışında bir araç sağlamaktan siz sorumlusunuz. HİZMETİN KULLANILMASI YOLUYLA ELDE EDİLEN MATERYALLER VEYA HİZMETİN KULLANILMASI VEYA HİZMET VASITASI İLE YÜKLEDİĞİNİZ HERHANGİ BİR MATERYALE BAĞLI OLARAK BİLGİSAYAR DONANIMINIZI, BİLGİSAYAR PROGRAMINIZI, VERİLERİ VE DİĞER ŞAHSİ MATERYALLERİ BOZABİLEN DAĞITILMIŞ HİZMET AKSATMA SALDIRISI, VİRÜSLER VEYA DİĞER TEKNOLOJİK ZARARLI MATERYALLER SEBEBİYLE OLUŞAN HERHANGİ BİR KAYIP VEYA ZARARDAN YÜKÜMLÜ OLMAYACAĞIZ.

 

HİZMET KULLANIMINA AİT RİSK SİZE AİTTİR. HİZMET, AÇIK YA DA ZIMNİ HİÇBİR GARANTİ VERİLMEKSİZİN “OLDUĞU GİBİ” VE “MEVCUT OLDUĞU GİBİ” TEMELİNDE SAĞLANMAKTADIR. NE SAĞLAYICILAR NE DE SAĞLAYICILARLA İLİŞKİLİ HİÇBİR KİŞİ, HİZMETİN BÜTÜNLÜĞÜNE, GÜVENLİĞİNE, GÜVENİLİRLİĞİNE, KALİTESİNE, DOĞRULUĞUNA VEYA UYGUNLUĞUNA İLİŞKİN HERHANGİ BİR GARANTİ VEREMEZ VEYA AÇIKLAMA YAPAMAZ. DAHA ÖNCE BELİRTİLENLERDE KISITLAMA OLMADAN, NE SAĞLAYICILAR NE DE SAĞLAYICILARLA İLİŞKİLİ HERHANGİ BİR KİŞİ, HİZMET YOLUYLA ALINAN İÇERİĞİN VEYA HERHANGİ BİR ÖĞENİN DOĞRU, GÜVENİLİR, HATASIZ VEYA KESİNTİSİZ OLACAĞI, ARIZALARIN DÜZELTİLECEĞİ VEYA HİZMETLERİN VEYA HİZMETLERİN KULLANIMI İLE YÜRÜTÜLEN ÖĞELERİN, İHTİYAÇLARINIZI VEYA BEKLENTİLERİNİZİ KARŞILAYACAĞINI GARANTİ ETMEZ VEYA AÇIKLAMAZ.

 

BUNDAN DOLAYI MO OTELİ, KANUNİ VEYA FARKLI BAKIMLARDAN AÇIKÇA BELİRTİLEN YA DA İMA EDİLEN, SINIRLAMA OLMAKSIZIN TİCARİ ELVERİŞLİLİK GARANTİLERİ VE BELİRLİ AMAÇ İÇİN İHLAL DIŞI VE UYGUNLUK DURUMUNA AİT TÜM GARANTİLERİ REDDEDER.

 

YUKARIDAKİ HUSUSLAR, GEÇERLİ KANUNLAR UYARINCA KAPSAM DIŞINDA TUTULAMAYAN VEYA SINIRLANAMAYAN GARANTİLERDEN HİÇBİRİNİ ETKİLEMEZ.

 

Yükümlülüğün Sınırlandırılması

 

SAĞLAYICILAR, HİZMETLERİ KULLANARAK MATERYALİN KULLANIMI, DEĞİŞİKLİĞİ, KATILIMI, KOPYALAMASI, DAĞITIMI VEYA İNDİRİLMESİ SONUCUNDA OLUŞAN HASARLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ. SAĞLAYICILAR DOLAYLI, CEZALANDIRICI, ÖZEL RASTLANTISAL VEYA BAĞLI KAYIPLAR İÇİN (İŞ KAYBI, GELİR KAYBI, KAR KAYBI, KULLANIM VEYA DİĞER EKONOMİK AVANTAJLAR DAHİL OLMAK ÜZERE) YERİ GELDİKÇE HAKSIZ FİİL YA DA TAZMİNAT YÜKÜMLÜLÜKLERİNDEN, ZARAR OLASILIĞI HAKKINDA ÖNCEDEN BİLDİRİLMİŞ OLSALAR BİLE HİÇBİR DURUMDA YÜKÜMLÜ OLMAYACAKTIR.

 

YETERLİ KORUMA VE VERİLER İÇİN YEDEKLEME VE/VEYA WEB SİTESİ İLE OLAN BAĞLANTI İÇİN KULLANDIĞINIZ DONANIM İÇİN SORUMLULUK SADECE SİZE AİTTİR VE HİZMETLERİ KULLANMAKTAN DOLAYI OLUŞAN KAYIP VERİ, YENİDEN YÜRÜTME SÜRESİ, YANLIŞ ÇIKTI, İŞ GECİKMELERİ VEYA KAR KAYIPLARI İÇİN SAĞLAYICILARDAN HAK TALEBİNDE BULUNMAYACAKSINIZ.

 

SAĞLAYICILARIN İŞTİRAKLERİNİ, AİLE MÜLKLERİNİ, BAĞLI ORTAKLARINI, TEMSİLCİLERİNİ, ÇALIŞANLARINI, YÖNETİM ŞİRKETLERİNİ, HİZMET SAĞLAYICILARINI VE MÜDÜRLERİNİ KAPSAYACAK ŞEKİLDE ZARAR GÖRMEMESİNİ SAĞLAMAK İÇİN SÖZLEŞME YAPMIŞ OLUYORSUNUZ VE HİZMETLERİ KULLANMAKLA İLGİLİ HİÇBİR İDDİA İÇİN SAĞLAYICILARI DAVA ETMEMEYİ KABUL EDİYORSUNUZ.

 

Tazminat

 

Kullanım Koşulları’nı ihlal etmeye veya Hizmet'i kullanmanıza bağlı sınırlama olmaksızın Hizmet Kullanım Koşulları'nda açıkça yetkili kılınanlar haricindeki kullanımınızı veya Hizmet aracılığıyla edinilen herhangi bir bilgiyi kullanımınızı kapsayacak şekilde MO Oteli, iştiraklerini, ana şirketlerini, bağlı ortaklarını, yöneticilerini, yönetim şirketlerini, temsilcilerini, lisans verenlerini ve hizmet sağlayıcılarını ve onun ve onların her bir çalışanını, yönetim kurulu üyelerini, çalışanlarını, yüklenicilerini, temsilcilerini, lisans verenlerini, tedarikçilerini, varislerini ve feragat ettiklerini her türlü talep, yükümlülük, zarar, yargı, yargı kararı, kayıp, maliyet, gider ve ücretlere (avukat ücretleri dahil) karşı savunmayı, tazmin etmeyi ve zararlarını karşılamayı kabul ediyorsunuz.

 

Dosya İddialarına Kalan Süre Sınırlaması

 

KULLANIM KOŞULLARININ VEYA HİZMETİN DIŞINDAKİ HERHANGİ BİR EYLEM YA DA İDDİANIZ OLAYIN OLUŞUNDAN SONRA BİR (1) YIL İÇİNDE OLMALIDIR, YOKSA BU TÜR EYLEM YA DA İDDİALAR HUKUKEN KESİNLİKLE GEÇERSİZ OLACAKTIR.

 

Feragat ve Ayrılabilirlik

 

MO Otel tarafından işbu Kullanım Koşulları'nda belirtilen herhangi bir hüküm veya koşuldan herhangi bir feragatname, bu tür bir terim veya koşulun feragat edilmesi veya başka herhangi bir terim veya durumdan feragat edildiği ve MO Oteli'nin hakkı veya bu Kullanım Koşulları'ndaki hükümler, bu hak veya hükmün feragatini teşkil etmez.

 

Bu Kullanım Koşulları'nın herhangi bir hükmü bir mahkeme veya yetkili bir diğer mahkeme tarafından herhangi bir nedenle geçersiz, yasadışı veya uygulanamaz olarak tutulursa, bu hüküm, Hükümler’in kalan hükümleri de ortadan kaldırılarak veya sınırlandırılarak kısıtlamaya tabi tutulacaktır. Kullanım Koşulları tam ve etkili bir şekilde devam edecektir.

 

Anlaşmanın Tamamı

 

Kullanım Koşulları ve geçerli Gizlilik Politikaları, Hizmetle ilgili olarak Sizinle MO Oteli arasında imzalanan tek ve bütün sözleşmeyi oluşturmaktadır ve Hizmetle ilgili yazılı ve sözlü olarak önceki ve eşzamanlı uzlaşma, anlaşma, beyan ve garantilerin yerini almaktadır.