นโยบายความเป็นส่วนตัว

ประกาศฉบับนี้อธิบายนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยทั่วไปของ Mandarin Oriental Hotel Group* ในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.mandarinoriental.com แสดงว่าคุณยอมรับระเบียบปฏิบัติที่อธิบายไว้ในประกาศฉบับนี้
 
1. เราเก็บข้อมูลอะไรของคุณ

Mandarin Oriental เก็บข้อมูลของคุณเพื่อให้ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิผลและมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการให้บริการของเราแก่คุณ ข้อมูลเฉพาะประเภทต่าง ๆ ที่เก็บจะขึ้นอยู่กับบริบทในการปฏิสัมพันธ์กับ Mandarin Oriental ของคุณ และบริการที่คุณใช้ ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างข้อมูลที่เราอาจเก็บรวบรวม:

 

 • ข้อมูลติดต่อ (เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล ที่อยู่ทางไปรษณีย์ และหมายเลขโทรศัพท์)
 • ข้อมูลการชำระเงิน (ได้แก่ หมายเลขบัตรชำระเงิน ที่อยู่สำหรับจัดส่งใบเรียกเก็บเงิน และข้อมูลบัญชีธนาคาร)
 • ข้อมูลทางประชากรศาสตร์ (เช่น อายุ เพศ ประเทศ และภาษาที่ใช้)
 • ข้อมูลเกี่ยวกับการจอง การเข้าพัก หรือการมาเยือนสถานที่ของคุณ (ได้แก่ โรงแรมของ Mandarin Oriental ที่คุณเข้าพัก วันที่มาถึงและเดินทางออกไป รวมถึงสินค้าและบริการที่ซื้อ)
 • ข้อมูลที่จำเป็นในการดำเนินการตามคำร้องขอพิเศษและ/หรือที่พักโดยเฉพาะต่าง ๆ
 • ข้อมูลการเป็นสมาชิกของโปรแกรมสะสมคะแนน รายละเอียดบัญชีออนไลน์ ประวัติโดยย่อ หรือข้อมูลรหัสผ่าน และความเกี่ยวข้องกับโปรแกรมพันธมิตรการเดินทางหรือการบินที่ใช้บ่อย
 • สำเนาการติดต่อสื่อสารของคุณ หากคุณมีการติดต่อกับเรา
 • ความสนใจและความชื่นชอบของคุณ
 • ข้อมูลที่เก็บผ่านการใช้ระบบโทรทัศน์วงจรปิด คีย์การ์ด และระบบรักษาความปลอดภัยอื่น ๆ และ
 • ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานและการปฏิสัมพันธ์ของคุณกับเว็บไซต์ของเรา

 

เราเก็บข้อมูลนี้จากหลายวิธี ได้แก่:

 

 • ข้อมูลที่คุณให้แก่เรา: เราได้รับและจัดเก็บข้อมูลที่คุณป้อนบนเว็บไซต์ของเรา หรือให้ข้อมูลแก่เราด้วยวิธีการอื่น เช่น เมื่อคุณเข้าพักในฐานะแขกในโรงแรมที่เราบริหาร เป็นต้น ในกรณีส่วนใหญ่ คุณจะเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะแบ่งปันข้อมูลให้แก่เรามากน้อยเพียงใด แต่การไม่แบ่งปันข้อมูลที่จำเป็นอาจจำกัดความสามารถในการเข้าร่วมกิจกรรมบางอย่าง เช่น ข้อมูลการชำระเงินที่ต้องใช้เพื่อทำการจองให้เสร็จสมบูรณ์ หากคุณส่งข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ เกี่ยวกับบุคคลอื่น (เช่น หากคุณทำการจองสำหรับบุคคลอื่น) แสดงว่าคุณได้รับอนุญาตจากบุคคลนั้นให้ดำเนินการดังกล่าว และอนุญาตให้เราใช้ข้อมูลนั้นตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ นอกจากนี้คุณยังแสดงให้เห็นว่าข้อมูลที่คุณให้นั้นถูกต้อง
 • ข้อมูลอัตโนมัติ: เมื่อคุณใช้หรือติดต่อสื่อสารกับเว็บไซต์ของเรา และ/หรือใช้แอปใด ๆ ที่เราเผยแพร่บนเว็บไซต์ของเรา เราจะได้รับและจัดเก็บข้อมูลที่สร้างจากกิจกรรมและข้อมูลของคุณ ซึ่งเก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติจากเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ ยกตัวอย่างเช่น เช่นเดียวกับเว็บไซต์ต่าง ๆ เมื่อเว็บเบราว์เซอร์ของคุณเข้าถึง เว็บไซต์ของเรา เราจะได้รับข้อมูลบางอย่าง ได้แก่ ที่อยู่ IP ประเภทเบราว์เซอร์ ระบบปฏิบัติการ ข้อมูลเครือข่ายอุปกรณ์เคลื่อนที่ หน้าที่เข้าชม และจำนวนครั้งที่เข้าถึง ข้อมูลนี้จะช่วยให้เราสื่อสารกับลูกค้าของเราและเข้าใจลูกค้าได้ดีขึ้น
 • ระบบรักษาความปลอดภัย: เมื่อคุณมาเยือนสถานที่ที่เราบริหาร อาจมีการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับคุณผ่านทางระบบโทรทัศน์วงจรปิดของสถานที่ดังกล่าว คีย์การ์ดอิเล็กทรอนิก และระบบรักษาความปลอดภัยอื่น ๆ
 • ข้อมูลจากแหล่งอื่น: เราอาจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับคุณจากแหล่งอื่น เช่น ฐานข้อมูลสาธารณะ พันธมิตรทางการตลาดร่วม และบุคคลภายนอกอื่น ๆ ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลจากบริษัทตัวแทนท่องเที่ยวของคุณ สายการบิน บัตรเครดิต และพันธมิตรอื่น ๆ
 • การจำกัดอายุ: Mandarin Oriental ไม่มีเจตนาจะเก็บข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนส่วนบุคคลได้ของบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีจากเว็บไซต์ของเรา Mandarin Oriental อาจเก็บข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนส่วนบุคคลได้ของบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี เป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการลงทะเบียนแขก แต่จะต้องได้รับความยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองของบุคคลดังกล่าวทุกครั้ง
 
2. เราใช้ข้อมูลของคุณอย่างไร

Mandarin Oriental เก็บข้อมูลของคุณเพื่อให้ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิผลและมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการให้บริการของเราแก่คุณ Mandarin Oriental อาจเก็บ ใช้งาน และเปิดเผยข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมไว้ด้วยเหตุผลต่าง ๆ ได้แก่ความมุ่งหมายดังต่อไปนี้:

 

 • การดำเนินการจองและการซื้ออื่น ๆ: เราอาจประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมที่คุณให้แก่เราและ/หรือผ่านเว็บไซต์ของเรา (“ข้อมูลธุรกรรม”) อาจมีการประมวลผลข้อมูลธุรกรรมนี้เพื่อความมุ่งหมายในการจองห้องพักของคุณ การจัดหาสินค้าและบริการที่ซื้อ การปรับแต่งบริการของเราตามความต้องการของคุณ การขอความคิดเห็นของคุณในการเข้าพักที่สถานที่ของเรา และการเก็บบันทึกธุรกรรมเหล่านั้นอย่างเหมาะสม
 • โปรแกรมการเป็นสมาชิก: เพื่อบริหารและดำเนินงานโปรแกรมการเป็นสมาชิกโดยสมัครใจ รวมถึงโปรแกรม Fans of M.O. โปรแกรมสะสมคะแนน และโปรแกรมการบินที่ใช้บ่อย อาจมีการประมวลผลข้อมูลเพื่อความมุ่งหมายในการบันทึกการเข้าพักและข้อมูลธุรกรรม การรับและการแลกรางวัล คะแนน หรือเครดิต ซึ่งเกี่ยวข้องกับโปรแกรมต่าง ๆ
 • การตอบข้อซักถาม: เราอาจประมวลผลข้อมูลที่อยู่ในหรือเกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารซึ่งคุณส่งให้เรา (“ข้อมูลการติดต่อกัน”) ข้อมูลการติดต่อกันอาจรวมถึงเนื้อหาการติดต่อสื่อสารและข้อมูลอภิพันธุ์ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารนั้น อาจมีการประมวลผลข้อมูลการติดต่อกันเพื่อความมุ่งหมายในการติดต่อสื่อสารกับคุณและการเก็บบันทึก
 • ความมุ่งหมายทางธุรกิจภายใน: สำหรับความมุ่งหมายทางธุรกิจภายใน เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล การตรวจสอบภายใน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การเพิ่มประสิทธิภาพของเว็บไซต์ การปรับปรุงบริการของเรา การระบุแนวโน้มการใช้งานและรูปแบบการเยี่ยมชม การกำหนดประสิทธิผลของการส่งเสริมการขายของเรา และการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางสัญญา
 • การบริหารจัดการและการติดต่อสื่อสารอื่น ๆ: เพื่อส่งข้อมูลที่สำคัญของคุณเกี่ยวกับเว็บไซต์ของเรา การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และนโยบาย และข้อมูลการบริหารจัดการอื่น ๆ (เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการจองการเดินทางอย่าง เช่น การยืนยันการจอง เป็นต้น)
 • การตลาดและการส่งเสริมการขาย: เพื่อติดต่อสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับข่าวสารและการส่งเสริมการขายของผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับ Mandarin Oriental Hotel Group รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการอื่น ๆ ที่เราคิดว่าคุณอาจสนใจ และเพื่อใช้ชิงโชค แข่งขัน หรือกิจกรรมการตลาดและการส่งเสริมการขายอื่น ๆ
 • ความปลอดภัยต่อบุคคลและทรัพย์สิน: เพื่อรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงต่อทรัพย์สินและตัวคุณเอง รวมถึงความปลอดภัยของแขกและบุคลากรอื่น ๆ ขณะที่คุณมาเยือนโรงแรมและที่พักที่เราบริหาร
 • หน้าที่ทางกฎหมายของเรา: เพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือความต้องการทางกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ โดยสอดคล้องกับกฎหมายที่ใช้บังคับ คำสั่งศาล หมายศาล หรือการดำเนินการทางกฎหมายอื่น ๆ
 • การใช้งานอื่น ๆ: เรายังอาจใช้ข้อมูลของคุณในทางอื่น ๆ ดังที่อธิบายแก่คุณ เมื่อคุณให้ข้อมูลดังกล่าวแก่เรา

 

หลักการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในทางกฎหมายประกอบด้วยเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อดังต่อไปนี้: (i) การยินยอมของคุณ และ/หรือ (ii) การให้บริการที่คุณร้องขอ และ/หรือ (iii) ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย และ/หรือ (iiii) การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ คำสั่งศาล หรือการดำเนินการทางกฎหมายอื่นที่ใช้บังคับ

 
3. จะว่าอย่างไรเกี่ยวกับคุกกี้

เราใช้เครื่องมือติดตามผลอย่างคุกกี้ของเบราว์เซอร์และเว็บบีคอนในการเก็บข้อมูลจากคุณ เราเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ตามเวลาที่คุณใช้เว็บไซต์นี้หรือแอปใด ๆ ที่เราเผยแพร่บนเว็บไซต์ของเรา เราอาจให้บุคคลภายนอกเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีนี้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือเหล่านี้และวิธีการควบคุมเครื่องมือดังกล่าว ที่นี่.

 
4. Mandarin Oriental แบ่งปันข้อมูลที่บริษัทได้รับหรือไม่

ในฐานะบริษัทบริหารจัดการโรงแรมและที่พักระดับนานาชาติ และด้วยความหลากหลายทางภูมิศาสตร์ทั่วโลกของธุรกิจเรา เราจึงจำเป็นต้องแบ่งปันข้อมูลข้ามเขตอำนาจศาลหลายแห่ง เพื่อให้และรักษาบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ ประเภทข้อมูลที่เราแบ่งปันจะขึ้นอยู่กับบริบทในการติดต่อสื่อสารกับ Mandarin Oriental และบริการที่คุณใช้ ดังนั้น ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกแบ่งปันกับบุคคลต่อไปนี้ ตราบเท่าที่มีความจำเป็นอย่างสมเหตุสมผลสำหรับความมุ่งหมายนี้ และตามหลักการทางกฎหมาย ซึ่งกำหนดไว้ในนโยบายนี้:

 

 • นิติบุคคลของ Mandarin Oriental โรงแรม และที่พักที่เราบริหาร
 • ตัวแทนหรือที่ปรึกษาด้านการเดินทางที่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่เรา (เช่น บริษัทตัวแทนท่องเที่ยว ผู้ช่วยส่วนตัว พนักงานหรือคู่สมรสที่ให้ข้อมูลของคุณแก่เรา)
 • บุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Mandarin Oriental เมื่อเราได้รับความยินยอมจากคุณให้ทำเช่นนั้น
 • พันธมิตรทางธุรกิจที่เชื่อถือได้ที่ประมวลผลข้อมูลให้แก่เราตามคำสั่งของเราและเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัว และมาตรการรักษาความปลอดภัยและการรักษาความลับที่เหมาะสมอื่น ๆ ของเรา
 • พันธมิตรด้านการตลาดและการโฆษณา เพื่อจัดเตรียมโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับคุณมากขึ้นบนไซต์ของเรา และเพื่อสนับสนุนให้คุณกลับมาที่ไซต์ของเราอีกครั้ง
 • ให้กับผู้ให้บริการบุคคลภายนอก (เช่น Facebook หรือ Google) เพื่อให้ข้อมูลวิเคราะห์แก่เรา เพื่อให้เราสามารถประเมินและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา และเพื่อช่วยเราระบุแขกปัจจุบันและผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าและลูกค้าที่คล้ายกับผู้ชมของเรา
 • การบริการข้อมูลของบุคคลภายนอก ซึ่งช่วยให้เราแบ่งกลุ่มและเข้าใจผู้ชมของเราโดยการให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อให้เราสามารถส่งการติดต่อสื่อสารที่เกี่ยวข้องและตรงเป้าหมายมากที่สุด
 • บุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Mandarin Oriental หากเรามีความเชื่อโดยสุจริตใจว่ามีความจำเป็นตามสมควรในการ (1) ปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับ ระเบียบข้อบังคับ การดำเนินการทางกฎหมาย หรือคำร้องขอที่บังคับใช้ได้ของรัฐบาล (2) บังคับใช้ข้อกำหนดการให้บริการ รวมถึงการตรวจสอบการฝ่าฝืนที่อาจเกิดขึ้น (3) ตรวจหา ป้องกัน หรือแก้ไขปัญหาทางเทคนิค ความปลอดภัย หรือการฉ้อโกง หรือ (4) ป้องกันอันตรายต่อสิทธิ์ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของ Mandarin Oriental ผู้ใช้ของเรา หรือสาธารณชน ตามที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาต และ
 • บุคคลภายนอกตามขอบเขตที่จำเป็นเกี่ยวกับการขายธุรกิจหรือสินทรัพย์ทั้งหมดหรือบางส่วนของเรา
 
5. Mandarin Oriental ส่งต่อข้อมูลไปยังต่างประเทศหรือไม่

ในฐานะบริษัทบริหารจัดการโรงแรมและที่พักระดับนานาชาติ และด้วยความหลากหลายทางภูมิศาสตร์ทั่วโลกของธุรกิจเรา เราจำเป็นต้องแบ่งปันข้อมูลข้ามเขตอำนาจศาลหลายแห่ง เพื่อให้และรักษาบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ โดยการใช้และ/หรือซื้อสินค้าและบริการของเรา เราส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณข้ามเขตอำนาจศาลหลายแห่งได้ ดังนั้น ตราบเท่าที่มีความจำเป็นอย่างสมเหตุสมผลสำหรับความมุ่งหมายนี้ และตามหลักการทางกฎหมาย ซึ่งอธิบายไว้โดยละเอียดชัดเจนในนโยบายนี้ เราอาจส่งต่อและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ:

 

 • ในหรือไปยังฮ่องกง สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา ซึ่งสำนักงานขององค์กรเราตั้งอยู่
 • ในประเทศที่เราบริหารและมีธุรกิจโรงแรมและที่พัก และ/หรือมีสำนักงานขาย เช่น ชิลี จีน สาธารณรัฐเช็ก ฝรั่งเศส เยอรมัน ฮ่องกง อินโดนีเซีย อิตาลี ญี่ปุ่น มาเก๊า มาเลเซีย โมรอกโก กาตาร์ สิงคโปร์ สเปน เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ สวิตเซอร์แลนด์ ไทย ตุรกี สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา และ
 • ในประเทศอื่นซึ่งเป็นที่ตั้งของบุคคลภายนอกผู้ให้บริการ ที่ปรึกษา และผู้รับจ้างให้บริการ โดยอาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว

 

อาจมีการส่งต่อข้อมูลดังกล่าวไปยังประเทศที่อาจไม่มีระดับการป้องกันความเป็นส่วนตัวเช่นเดียวกับที่มีอยู่ในประเทศที่เก็บรวบรวมข้อมูล แต่เราจะดำเนินการตามขั้นตอนอันสมควร (เช่น การทำข้อตกลงการส่งต่อข้อมูลตามข้อกำหนดของคณะกรรมาธิการยุโรป หรือ European Commission model Clauses) เพื่อให้แน่ใจว่าขณะที่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอยู่ภายใต้การควบคุมของเรา เราจะจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยใช้กระบวนการรักษาความปลอดภัยและการรักษาความลับที่สมเหตุสมผล เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณปลอดภัยและเป็นความลับ

 
6. ข้อมูลของคุณปลอดภัยเพียงใด

เราดำเนินมาตรการรักษาความปลอดภัยและการป้องกันทั้งทางเทคนิค ทางองค์กร และทางการบริหารจัดการอย่างสมเหตุสมผล เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้การควบคุมของเรา มิให้เกิดการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การครอบครอง การเปิดเผย การทำลายหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไข การสูญเสียโดยไม่เจตนา การใช้งานในทางที่ผิด หรือความเสียหายใด ๆ เราตรวจสอบและติดตามมาตรการรักษาความปลอดภัยและการป้องกันเป็นประจำ

 
7. Mandarin Oriental จะเก็บข้อมูลของคุณไว้นานเพียงใด

ในขอบเขตที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาต เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อตอบสนองหรือดำเนินการดังนี้:

 

 • ความมุ่งหมายที่จัดหาข้อมูลส่วนบุคคลนี้
 • ความต้องการทางธุรกิจที่ระบุได้และต่อเนื่อง รวมถึงการเก็บบันทึก
 • ข้อกำหนดทางกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับที่เฉพาะเจาะจง และ/หรือ
 • ข้อกำหนดในการเก็บรักษาบันทึกที่อาจเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบทางกฎหมายที่แจ้งไว้หรือการดำเนินการทางกฎหมายที่มียังมีผลใช้บังคับ

 

ในกรณีที่ไม่มีเหตุผลเพียงพอในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจะถูกลบ กำจัด ทำให้ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และ/หรือบล็อกไว้อย่างปลอดภัย

 
8. คุณสามารถทำอย่างไรได้บ้าง หากมีข้อสงสัยหรือข้อกังวลใด ๆ หรือต้องการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เจ้าหน้าที่ปกป้องข้อมูลยินดีตอบข้อกังวลหรือข้อซักถามที่คุณอาจมีเกี่ยวกับการใช้งานหรือการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ สิทธิ์สำคัญของคุณภายใต้ข้อบังคับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรป ได้แก่ (a) สิทธิในการเข้าถึง (b) สิทธิ์ในการแก้ไขให้ถูกต้อง (c) สิทธิ์ในการลบ (d) สิทธิ์ในการจำกัดการประมวลผล (e) สิทธิ์ในการคัดค้านการประมวลผล (f) สิทธิ์ในการเคลื่อนย้ายข้อมูล (g) สิทธิ์ในการร้องเรียนไปยังผู้มีอำนาจควบคุมดูแล และ (h) สิทธิ์ในการเพิกถอนความยินยอม คุณใช้สิทธิ์ใดก็ตามเหล่านี้เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ โดยติดต่อเจ้าหน้าที่ปกป้องข้อมูลของเรา สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ปกป้องข้อมูลของเราทางอีเมลได้ที่ dataprivacyofficer@mohg.com หรือทางไปรษณีย์ที่ 8th Floor, One Island East, Taikoo Place, 18 Westlands Road, Quarry Bay, Hong Kong

 
9. ข้อมูลอะไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง

การเชื่อมโยงเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกกับเว็บไซต์นี้ไม่ได้แสดงถึงความเกี่ยวข้องหรือการรับรองใด ๆ โดย Mandarin Oriental Mandarin Oriental ไม่ยอมรับความรับผิดชอบหรือความรับผิดในรูปแบบวิธีการใด ๆ ก็ตามสำหรับกิจกรรมที่ดำเนินการหรือข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกในทุกกรณี

 
10. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว วันที่มีผลบังคับใช้นโยบายความเป็นส่วนตัวปัจจุบันนี้ระบุอยู่ในส่วนท้ายของเอกสารฉบับนี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณแสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดที่มีอยู่ ดังที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

 

* “Mandarin Oriental”, “Mandarin Oriental Hotel Group”เรา “เรา” และ “ตัวของเรา” หมายถึง Mandarin Oriental Hotel Group Limited และกลุ่มบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องโดยตรงใน’ฝ่ายบริหารจัดการและฝ่ายดำเนินการสินทรัพย์ของกลุ่มโรงแรมทั่วโลก รวมถึงหน่วยงานการบริหารจัดการภายในท้องถิ่นในเขตอำนาจศาลดังต่อไปนี้คือ ในสาธารณรัฐเช็กได้แก่ Mandarin Oriental Prague S.R.O. ในฝรั่งเศสได้แก่ MOHG Hotel (Paris) SARL ในเยอรมนีได้แก่ Mandarin Oriental Munich GmbH ในอิตาลีได้แก่ Mandarin Oriental Hotel Management (BVI) Limited, Mandarin Oriental (UK) Limited และ Mandarin Oriental Residences Management (UK) Limited ในสเปนได้แก่ Mandarin Oriental Spain SL และ Mandarin Oriental Spain Residences SL ในโมร็อกโกได้แก่ MO Management SARL ในสวิตเซอร์แลนด์ได้แก่ Mandarin Oriental (Switzerland) SA และ Société pour l’Exploitation de Mandarin Oriental (Genève) SA ในสหราชอาณาจักรได้แก่ Mandarin Oriental Hyde Park Limited, Mandarin Oriental (UK) Limited และ Mandarin Oriental Residences Management (UK) Limited Mandarin Oriental Hotel Group Limited รวมถึงนิติบุคคลซึ่งทำหน้าที่บริหารจัดการในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดไว้ข้างต้นเป็น “ผู้ควบคุมข้อมูล” รายละเอียดการติดต่อผู้ควบคุมข้อมูลมีดังนี้คือ: ทางอีเมลที่: dataprivacyofficer@mohg.com และทางไปรษณีย์ที่: c/o Mandarin Oriental Hotel Group Limited, 8th Floor, One Island East, Taikoo Place, 18 Westlands Road, Quarry Bay, Hong Kong.

วันที่มีผลบังคับใช้: 20 สิงหาคม 2021