นโยบายว่าด้วยโฆษณาและคุกกี้

 
เราใช้เทคโนโลยีการติดตามทั่ว ๆ ไป

เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้ใช้ตลอดเวลาและเก็บข้อมูลผ่านหลากหลายเว็บไซต์ เมื่อคุณใช้งานเว็บไซต์หรือบริการของเรา และเรายังให้บุคคลภายนอกตามที่ได้อธิบายด้านล่างเก็บข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวิธีการนี้เช่นกัน ซึ่งเราก็ได้นำเครื่องมือการติดตามที่หลากหลายมาใช้เพื่อที่จะทำเช่นนั้น ผู้ขาย/ให้บริการของเราก็อาจใช้เครื่องมือเหล่านี้เช่นกัน ซึ่งอาจรวมถึงคุกกี้ของเบราว์เซอร์และ ID ของอุปกรณ์ เรายังอาจใช้เว็บบีคอน แฟลชคุ้กกี้ และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึงกัน

 
เราใช้เทคโนโลยีการติดตามด้วยหลากหลายเหตุผล

เราใช้เครื่องมือการติดตามซึ่งรวมถึงคุกกี้บนเว็บไซต์ของเรา คุกกี้คือไฟล์ขนาดเล็กซึ่งจะถูกดาวน์โหลดเมื่อคุณเข้าสู่บางเว็บไซต์ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมโปรดไปที่ www.allaboutcookies.orgหรือwww.youronlinechoices.eu. เพจเหล่านี้จะมีคำอธิบายวิธีจัดการและลบคุกกี้ เราใช้เครื่องมือการติดตาม:

 

 • เพื่อจดจำลูกค้ารายใหม่และเก่า
 • เพื่อเก็บรหัสผ่านในกรณีที่คุณลงทะเบียนกับเว็บไซต์ของเรา
 • เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของเรา
 • เพื่อส่งการโฆษณาที่เนื้อหาตรงกับความสนใจหรือตรงเป้าหมายของคุณ (ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโฆษณาที่ตรงกับความสนใจด้านล่างนี้) ตามที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้
 • เพื่อสังเกตพฤติกรรมของคุณเองและเรียกดูกิจกรรมในช่วงเวลาที่ผ่านมา บนเว็บไซต์ต่าง ๆ หรือบนแพลตฟอร์มอื่น ๆ ซึ่งกฎหมายอนุญาตให้ทำได้
 • เพื่อที่จะเข้าใจความสนใจของลูกค้าและผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ดียิ่งขึ้น
 
เราใช้การโฆษณาที่เนื้อหาตรงกับความสนใจ

เราและพันธมิตรของเราจะแสดงการโฆษณาที่เนื้อหาตรงกับความสนใจ โดยใช้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่เก็บรวบรวมในช่วงเวลาที่ผ่านมา บนเว็บไซต์ต่าง ๆ หรือบนแพลตฟอร์มอื่น ๆ ซึ่งอาจรวมถึงแอป การโฆษณาที่เนื้อหาตรงกับความสนใจหรือ “การโฆษณาตามพฤติกรรมทางออนไลน์” ซึ่งรวมถึงโฆษณาที่ส่งให้กับคุณหลังออกจากเว็บไซต์ของเราไปแล้ว เพื่อให้คุณสนใจกลับมาเยี่ยมชมอีกครั้ง ซึ่งยังอาจรวมถึงโฆษณาที่เราคิดว่ามีความเกี่ยวข้อง โดยอ้างอิงนิสัยในการจับจ่ายซื้อของและกิจกรรมทางออนไลน์ของคุณเอง โฆษณาเหล่านี้อาจมีอยู่ได้ทั้งบนเว็บไซต์หรือในแอป หรืออาจถูกส่งผ่านอีเมล เราหรือบุคคลภายนอกอาจส่งการโฆษณาเหล่านี้ให้กับคุณ โดยโฆษณาต่าง ๆ อาจมีเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเราหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น ในกรณีที่กฎหมายกำหนดไว้ เราอาจต้องขอความยินยอมก่อนจะนำการโฆษณาที่เนื้อหาตรงกับความสนใจนี้มาใช้

 
เรารวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาที่เนื้อหาตรงกับความสนใจ

เพื่อที่จะตัดสินใจว่าอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับคุณ เราใช้ข้อมูลซึ่งอาจได้รับจากคุณขณะมีการติดต่อกับเรา หรือบริษัทในเครือของเรา และบุคคลภายนอกอื่น ๆ เรารวบรวมข้อมูลพวกนี้โดยใช้เครื่องมือการติดตามซึ่งอธิบายแล้วข้างต้น ยกตัวอย่างเช่น เราหรือพันธมิตรของเราอาจติดตามดูพฤติกรรมการซื้อหรือเรียกดูข้อมูลของคุณ เราอาจติดตามดูกิจกรรมเหล่านั้นบนแพลตฟอร์มของเราเองหรือบนแพลตฟอร์มของผู้อื่น ดังที่อธิบายไว้ข้างต้น เราทำงานร่วมกับบุคคลภายนอกที่ช่วยรวบรวมข้อมูลนี้ บุคคลภายนอกเหล่านี้อาจเชื่อมโยงชื่อหรือที่อยู่อีเมลของคุณกับข้อมูลอื่น ๆ ที่เก็บรวบรวมไว้ ซึ่งอาจรวมถึงการซื้อสินค้าที่ผ่านมาทั้งทางออฟไลน์และออนไลน์ หรือ อาจรวมการใช้งานทางออนไลน์

 
คุณสามารถควบคุมเครื่องมือการติดตามของเราได้ด้วยตนเอง

เบราว์เซอร์ของคุณอาจยอมให้คุณควบคุมคุกกี้เหล่านี้ได้ ซึ่งวิธีการที่จะทำเช่นนั้นได้ขึ้นอยู่กับประเภทของคุกกี้ เบราว์เซอร์บางตัวสามารถตั้งค่าเพื่อปฏิเสธคุกกี้นี้ หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีเปิดใช้งาน ปิดใช้งาน หรือลบคุกกี้ออกจากเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ โปรดไปที่ www.allaboutcookies.org[/g1] และ www.adobe.com/devnet/security.html เพื่อควบคุมแฟลชคุกกี้ซึ่งเราอาจใช้กับบางเว็บไซต์เป็นครั้งคราว คุณอาจไปที่ www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html เพราะอะไรงั้นหรือ เนื่องจากแฟลชคุ้กกี้ไม่อาจควบคุมได้ด้วยการตั้งค่าเบราว์เซอร์

 

นโยบายการเลิกติดตามของเรา:บางเว็บไซต์จะมีฟีเจอร์ “เลิกติดตาม” ซึ่งคุณจะสามารถบอกเว็บไซต์ให้เลิกติดตามคุณได้ ฟีเจอร์เหล่านี้ไม่ได้มีรูปแบบเดียวกันทั้งหมด เราไม่ตอบสนองต่อสัญญาณเหล่านี้ในตอนนี้ ดังนั้นถ้าคุณบล็อกคุกกี้ ฟีเจอร์บางอย่างบนไซต์ของเราก็อาจไม่ทำงาน  ถึงแม้คุณบล็อกหรือปฏิเสธคุกกี้ ถึงแม้คุณบล็อกหรือปฏิเสธคุกกี้ ก็ไม่ใช่ว่าการติดตามทั้งหมดตามที่อธิบายไว้ที่นี่จะเลิกไปทั้งหมด

 

ตัวเลือกซึ่งคุณใช้ได้คือบราว์เซอร์และการกำหนดอุปกรณ์

 
คุณเลือกได้ที่จะไม่เข้าร่วมกับการโฆษณาตามพฤติกรรมทางออนไลน์

โปรแกรมการโฆษณาตามพฤติกรรมทางออนไลน์ในรูปแบบการกำกับดูแลตัวเองซึ่งให้อำนาจแก่ผู้บริโภคเลือกไม่เข้าร่วมให้บันทึกพฤติกรรมทางออนไลน์ของพวกตนที่จะถูกนำไปใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการโฆษณา เลือกไม่เข้าร่วมการเก็บข้อมูลพฤติกรรมทางออนไลน์ของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการโฆษณาได้โดย คลิกที่นี่ ตัวเลือกที่คุณใช้ได้มีทั้งเบราว์เซอร์และการกำหนดอุปกรณ์

 
เราใช้เทคโนโลยีการติดตามที่เฉพาะเจาะจง

นี่คือข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีการติดตามและคุกกี้บางประเภทที่เราอาจนำมาใช้บนไซต์นี้ซึ่งนโยบายนี้ปรากฎอยู่ เราอาจใช้เทคโนโลยีการติดตามของบุคคลภายนอกเหล่านี้ทั้งหมดเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของเราและประสบการณ์ของผู้เยี่ยมชม ซึ่งมีคำอธิบายโดยละเอียดที่ด้านล่างนี้

 

 • Adara
  เราอาจใช้งาน Adara เพื่อกำหนดเนื้อหาการโฆษณาโดยอ้างอิงตามความสนใจของผู้ใช้ คลิกที่นี่เพื่อ เรียนรู้เพิ่มเติมหรือตั้งค่าความต้องการของคุณ
 • AddThis
  เราใช้ AddThis สำหรับการแชร์เนื้อหาทางโซเชียลมีเดีย ที่เกิดจากลิงก์เว็บไซต์ "'Share This" คุกกี้นี้จะช่วยให้ผู้ใช้แชร์เนื้อหาบนโซเชียลมีเดียได้ AddThis อาจเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาตามพฤติกรรมทางออนไลน์ และอาจรวมข้อมูลอย่างเช่น ผู้เยี่ยมชมมาจากไหนและเบราว์เซอร์ประเภทใดที่ผู้ใช้กำลังใช้งานอยู่ ซึ่งก็อาจรวมถึงที่อยู่ IP ของคุณด้วย คลิกที่นี่เพื่อ เรียนรู้เพิ่มเติมหรือตั้งค่าความต้องการของคุณ
 • AppNexus
  AppNexus คือการแลกเปลี่ยนเนื้อหาการโฆณาที่แสดงอยู่ ซึ่งเราใช้เพื่อจัดการ และทำให้กิจกรรมการโฆษณาของเรามีประสิทธิภาพสูงสุด คลิกที่นี่เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมหรือตั้งค่าความต้องการของคุณ
 • Captify
  เราอาจใช้งาน Captify เพื่อกำหนดเนื้อหาการโฆษณาโดยอ้างอิงตามความสนใจในการค้นหาของผู้ใช้ คลิกที่นี่เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมหรือตั้งค่าความต้องการของคุณ
 • DoubleClick และ DoubleClick Floodlight
  Floodlights ช่วยให้เราบันทึกและรายงานการกระทำของผู้ใช้ที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา หลังจากดูหรือคลิกโฆษณาบนเครื่องมือค้นหาซึ่งเราจ่ายเพื่อใช้บริการ เครื่องมือนี้ช่วยเราในการตัดสินใจว่าแคมเปญทางออนไลน์ของเราให้ผลลัพธ์ที่ดีมากน้อยเพียงใด ทั้งในมุมการขายและกิจกรรมของผู้ใช้บนไซต์ของเรา เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อกำหนดเนื้อหาการโฆษณาที่ตรงกับผู้ใช้ ซึ่งอาจมีความสนใจผลิตภัณฑ์และบริการของเรา คลิกที่นี่เพื่อ เรียนรู้เพิ่มเติมหรือตั้งค่าความต้องการของคุณ
 • DoubleClick Bid Manager และ DoubleClick Campaign Manager
  เราอาจใช้เครื่องมือ DoubleClick เพื่อจัดการและส่งโฆษณาให้กับผู้ใช้ที่สนใจเว็บไซต์ของเราหรือคลิกบนโฆษณาของเรา คลิกที่นี่เพื่อ เรียนรู้เพิ่มเติมหรือตั้งค่าความต้องการของคุณ
 • DoubleClick Search
  เราอาจใช้ DoubleClick Search เพื่อส่งโฆษณาให้กับผู้ใช้ของเราตามคำที่ผู้ใช้กรอกในเครื่องมือการค้นหา เรายังอาจใช้เครื่องมือนี้เพื่อวัดผลความมีประสิทธิภาพของการโฆษณาของเรา คลิกที่นี่เพื่อ เรียนรู้เพิ่มเติม หรือตั้งค่าความต้องการของคุณ
 • Facebook Connect และ Facebook Social Plugins
  เราใช้เทคโนโลยีนี้เพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้แบ่งปันประสบการณ์ส่วนตัวในการใช้งานเว็บไซต์ของเราบน หากไม่ต้องการเข้าร่วม กรุณาออกจากบัญชี Facebook ของคุณและไปที่ aboutads.info/choices
 • Facebook Pixel
  เราอาจใช้ Facebook เพื่อทำการโฆษณาแบบมีกลุ่มเป้าหมายไปยังบรรดาผู้ใช้โดยพิจารณาจากความสนใจและพฤติกรรมของพวกเขา คลิก ที่นี่ เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมหรือตั้งค่าความต้องการของคุณ หากไม่ต้องการเข้าร่วม กรุณาออกจากบัญชี Facebook ของคุณและไปที่ aboutads.info/choices
 • Facebook Social Graph
  เราอาจใช้ Facebook Social Graph เพื่อวัดผลความมีประสิทธิภาพของแคมเปญการตลาดของเรา หากไม่ต้องการเข้าร่วม กรุณาออกจากบัญชี Facebook ของคุณและไปที่ aboutads.info/choices
 • Fonts.com
  เราใช้ fonts.com เพื่อทำให้เว็บไซต์ของเราสนับสนุนภาษากราฟฟิกได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นเช่นนั้นได้ จะต้องมีการตั้งค่าคุกกี้ที่จะบันทึกกลุ่มย่อยของแบบตัวอักษรซึ่งผู้ใช้เคยดูและดาวน์โหลดมาใช้แล้ว คลิกที่นี่เพื่อ เรียนรู้เพิ่มเติม
 • Google AdWords
  เราอาจใช้ Google AdWords เพื่อช่วยส่งเนื้อหาการโฆษณาและวัดผลความมีประสิทธิภาพของแคมเปญของเรา เราอาจใช้เครื่องมือเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้ง สร้างเซ็กเมนต์ของผู้รับสาร และใช้ในวัตถุประสงค์เพื่อทำการตลาดใหม่อีกครั้ง คลิกที่นี่เพื่อ เรียนรู้เพิ่มเติมหรือตั้งค่าความต้องการของคุณ
 • Google Analytics
  เราอาจใช้ Google Analytics เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ของเรา ยกตัวอย่างเช่น เราเก็บรวบรวมรายละเอียดของไซต์ก่อนหน้าที่ผู้เยี่ยมชมจะมาถึงเรา และเวลาทั้งหมดที่ผู้เยี่ยมชมใช้บนเว็บไซต์ของเรา ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งของผู้ใช้ เราอาจใช้ฟีเจอร์ Google Analytics Advertising ในการทำการตลาดซ้ำอีกครั้ง คุณอาจเลือกไม่ให้ถูกติดตามโดย Google Analytics ได้ โดยการติดตั้ง Google Analytics Opt-Out Browser เพิ่มเติม เพื่อใช้งานบนเว็บเบราว์เซอร์ปัจจุบันของคุณ คลิกที่นี่เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม
 • Google Dynamic Remarketing
  เราอาจใช้ เครื่องมือการติดตามเหล่านี้เพื่อติดตามพฤติกรรมของผู้ใช้ในช่วงเวลาที่ผ่านมาและใช้บนเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกด้วย เพื่อปรับปรุงความมีประสิทธิภาพของการโฆษณาทางออนไลน์ของเรา เราเก็บรวบรวมข้อมูลว่าผู้ใช้ดูโฆษณาตัวใดบ้างและได้คลิกดูโฆษณาบ้างหรือไม่ เราใช้ข้อมูลนี้มาปรับปรุงเนื้อหาการโฆษณาของเรา คลิกที่นี่เพื่อ เรียนรู้เพิ่มเติมหรือตั้งค่าความต้องการของคุณ
 • Google Tag Manager
  เราอาจใช้ Google Tag Manager เพื่อติดตามพฤติกรรมของผู้ใช้ วิเคราะห์ปริมาณการใช้งาน และเพื่อให้ทำการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งนี่รวมถึงการจัดการแท็กของบุคคลภายนอก แท็กของบุคคลภายนอกที่มีการจัดการผ่าน Google Tag Manager ซึ่งรวมถึง Skyscanner, TripAdvisor, Trivago, Baidu, Fospha, Sojern และ Derbysoft คลิก ที่นี่ เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมหรือตั้งค่าความต้องการของคุณ
 • Google+ Platform
  Google+ คือเครือข่ายโซเชียลที่มี Google เป็นเจ้าของ ซึ่งผู้ใช้สามารถจัดผู้ติดต่อว่าอยู่ในกลุ่มไหน เช่นเพื่อน ครอบครัว หรือคนรู้จัก และดูกิจกรรมที่หลากหลายของสมาชิกในแต่ละกลุ่มเหล่านี้ได้ เราอ้างอิงแพลตฟอร์ม Google+ ของเราโดยใช้ HTML ชิ้นเล็ก ๆ ภายในโค้ดของเว็บไซต์ของเรา คลิกที่นี่เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมหรือตั้งค่าความต้องการของคุณ
 • MaxPoint
  เราอาจใช้ MaxPoint เพื่อทำความเข้าใจว่าทำไมผู้เยี่ยมชมจึงมายังเว็บไซต์ของเรา เรายังเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเบราว์เซอร์และอุปกรณ์ที่ผู้เยี่ยมชมใช้งานขณะเรียกดูข้อมูลเว็บไซต์ของเรา คลิกที่นี่เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมหรือตั้งค่าความต้องการของคุณ
 • MediaMath
  เราใช้เทคโนโลยีนี้เพื่อดำเนินการ จัดการ และทำให้กิจกรรมการโฆษณาของเรามีประสิทธิภาพสูงสุด คลิกที่นี่เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมหรือตั้งค่าความต้องการของคุณ
 • New Relic
  คุกกี้นี้ใช้ติดตามระยะเวลาที่ผู้ใช้อยู่บนเว็บไซต์ของเรา และจะใช้บนเบราว์เซอร์ที่ไม่สนับสนุน Navigation Timing API เท่านั้น คลิกที่นี่เพื่อ เรียนรู้เพิ่มเติม
 • Omniture (Adobe Marketing Cloud)
  เราใช้ Omniture เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลวิธีการที่ผู้ใช้ใช้งานเว็บไซต์ของเรา ยกตัวอย่างเช่น เราเก็บรวบรวมรายละเอียดของไซต์ก่อนหน้าที่ผู้เยี่ยมชมจะมาถึงเรา และเวลาทั้งหมดที่ผู้เยี่ยมชมใช้บนเว็บไซต์ของเรา คลิกที่นี่เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม หรือตั้งค่าความต้องการของคุณ
 • Rubicon
  เราใช้ Rubicon เพื่อสร้าง จัดการ และทำให้กิจกรรมการโฆษณาของเรามีประสิทธิภาพสูงสุด คลิกที่นี่เพื่อ;เรียนรู้เพิ่มเติม

 

ตัวเลือกซึ่งคุณอาจเลือกได้คือเบราว์เซอร์และการกำหนดอุปกรณ์