文華東方酒店集團私隱政策

นโยบายความเป็นส่วนตัวของแมนดาริน โอเรียนเต็ล โฮเทล กรุ๊ป

ประกาศฉบับนี้กำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัวทั่วไปของแมนดาริน โอเรียนเต็ล โฮเทล กรุ๊ป* การเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.mandarinoriental.com แสดงว่าท่านยอมรับการดำเนินการตามที่ระบุไว้ในประกาศนี้แล้ว

คำถามที่ 1 เราเก็บข้อมูลใดบ้างเกี่ยวกับท่าน

คำถามที่ 2 เราเก็บข้อมูลคุกกี้ใดบ้าง

คำถามที่ 3 แมนดาริน โอเรียนเต็ลจะแบ่งปันข้อมูลที่ได้รับมาหรือไม่

คำถามที่ 4 แมนดาริน โอเรียนเต็ลจะโอนข้อมูลไปยังต่างประเทศหรือไม่

คำถามที่ 5 ข้อมูลเกี่ยวกับฉันมีความปลอดภัยมากแค่ไหน

คำถามที่ 6 ฉันจะทำอย่างไรได้บ้างถ้าหากมีคำถามหรือข้อกังวลใดๆ หรือต้องการที่จะเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของฉัน

 

1. เราเก็บข้อมูลใดบ้างเกี่ยวกับท่าน

ข้อมูลที่ท่านให้เราจะช่วยให้เราสามารถให้บริการแก่ท่าน เข้าทำสัญญากับท่านหรือปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาให้แก่ท่าน และ/หรือตอบคำถามหรือดำเนินการตามคำร้องขอของท่านได้ ในขอบเขตเท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต ประเภทของข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมได้แก่

  • ข้อมูลที่ท่านให้เรา: เรารับและจัดเก็บข้อมูลที่ท่านกรอกผ่านทางเว็บไซต์ของเราหรือให้เรามาด้วยวิธีการอื่นใด รวมถึงตอนที่ท่านเข้าพักที่โรงแรมที่เราเป็นผู้บริหารจัดการ เป็นต้น การที่ท่านให้ข้อมูลใดๆ แก่เราถือว่าเป็นการกระทำโดยสมัครใจเว้นแต่เมื่อระบุไว้เป็นอย่างอื่น อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ท่านเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลบางประการ เราอาจจะไม่สามารถตอบคำถามหรือตอบสนองคำร้องขอของท่านได้ และท่านอาจจะไม่สามารถรับประโยชน์จากบริการของเราบางประการหรือทั้งปวงได้ เราจะใช้ข้อมูลที่ท่านให้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น เข้าทำสัญญากับท่านหรือปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาให้แก่ท่าน สำรองห้องพัก ดำเนินธุรกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ (รวมถึงการซื้อบัตรของขวัญแมนดาริน โอเรียนเต็ล) ตอบคำถามหรือดำเนินการตามคำร้องขอของท่าน และปรับแต่งการให้บริการของเราให้ตรงกับความต้องการของท่าน นอกจากนี้เรายังใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติและการวิเคราะห์ เพื่อสื่อสารข่าวสารและการส่งเสริมการขายให้ท่านทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับแมนดาริน โอเรียนเต็ล โฮเทล กรุ๊ปและผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ ที่เราคิดว่าท่านอาจสนใจ และเพื่อสื่อสารกับท่านผ่านทางอีเมล ไปรษณีย์ โทรสาร โทรศัพท์ หรือด้วยวิธีการอื่น นอกจากนี้เรายังอาจใช้ข้อมูลดังกล่าวตามที่อาจมีความจำเป็นเพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับในประเทศ
  • ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้เราในนามของบุคคลอื่น: หากท่านเป็นผู้กรอกข้อมูลแทนบุคคลอื่น ท่านรับรองกับเราว่าท่านได้รับอนุญาตจากบุคคลดังกล่าวให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคลในระบบของเราได้ และรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องเที่ยงแท้ หากการที่ท่านไม่ปฏิบัติตามข้อสัญญาข้อนี้ส่งผลให้เกิดความสูญเสียหรือเสียหายต่อเรา ท่านอาจจำเป็นต้องชดใช้ค่าเสียหายดังกล่าวแก่เรา
  • ข้อมูลที่ได้รับโดยอัตโนมัติ: เรารับและอาจประมวลผลข้อมูลบางประเภทเมื่อใดก็ตามที่ท่านมีปฏิสัมพันธ์กับเรา เช่น เหมือนอย่างเว็บไซต์อื่นๆ เราเก็บข้อมูลบางประเภทเมื่อท่านเข้าถึงเว็บไซต์ www.mandarinoriental.com ผ่านทางเว็บเบราเซอร์ของท่าน รวมถึงหมายเลขไอพีแอดเดรส ประเภทของ เบราเซอร์ และระบบปฏิบัติการที่ท่านใช้ ข้อมูลนี้ช่วยให้เราสื่อสารกับลูกค้าของเราและทำให้เราเข้าใจลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น
  • การสื่อสารผ่านทางอีเมล: ถ้าท่านให้ที่อยู่อีเมลของท่านแก่เราไว้ เราอาจจะส่งข้อมูลส่งเสริมการขายและการตลาดผ่านทางอีเมลไปถึงท่าน เราจะมีทางเลือกในอีเมลแต่ละฉบับที่ส่งถึงท่านให้ท่านสามารถเลือกที่จะไม่รับข้อมูลส่งเสริมการขายและการตลาดดังกล่าวได้ นอกจากนี้ หากท่านเข้าพักที่โรงแรมหรือสถานที่พักที่เราเป็นผู้บริหารจัดการ เรายังอาจใช้ที่อยู่อีเมลของท่านในการส่งแบบสอบถามความพึงพอใจของแขกผู้เข้าพักหลังจากระยะเวลาการเข้าพักของท่านสิ้นสุดอีกด้วย ถ้าหากท่านไม่ประสงค์ที่จะรับแบบสอบถาม ท่านสามารถแจ้งเราได้โดยติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของเราผ่านทาง data-protection@mohg.com นอกจากนี้ท่านยังอาจจะได้รับอีเมลยืนยันที่จัดทำขึ้นผ่านระบบอัตโนมัติเมื่อท่านสำรองห้องพักที่โรงแรมหรือสถานที่พักที่เราเป็นผู้บริหารจัดการผ่านทางอินเตอร์เน็ต เมื่อการทำธุรกรรมการซื้อขายทางออนไลน์ใดๆ กับเราเสร็จสิ้น และในบางครั้งจากตัวแทนขายที่ดูแลการสำรองห้องพักเพื่อสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจองบริการและผลิตภัณฑ์ใดๆ ของเราที่ท่านได้ดำเนินการไว้
  • ข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ: เราอาจรับข้อมูลเกี่ยวกับท่านจากแหล่งอื่นๆ และเก็บข้อมูลดังกล่าวเพิ่มเติมจากข้อมูลของท่านที่มีอยู่ก่อนแล้วด้วยเหตุผลต่างๆ เช่น เพื่อปรับปรุงให้การปรับแต่งบริการของเราเหมาะสมมากยิ่งขึ้น (เช่น การให้คำแนะนำหรือข้อเสนอพิเศษที่เราคิดว่าท่านสนใจ) เราอาจแบ่งปันข้อมูลของท่านที่มีอยู่ก่อนแล้วกับบุคคลภายนอกเมื่อมีความจำเป็นต้องแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้บริการแก่ท่าน เข้าทำสัญญากับท่านหรือปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาให้แก่ท่าน และ/หรือตอบคำถามหรือดำเนินการตามคำร้องขอของท่าน
  • การจำกัดอายุ: แมนดาริน โอเรียนเต็ลจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนจากบุคคลใดๆ ที่เราทราบอย่างแท้จริงว่าเป็นบุคคลที่อายุต่ำกว่า 18 ปีจากเว็บไซต์ของเราอย่างจงใจ แมนดาริน โอเรียนเต็ลอาจเก็บรวบรวมข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนจากบุคคลที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการลงทะเบียนแขกผู้เข้าพัก แต่การเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวจะต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองของบุคคลดังกล่าวเสมอ

2. เราเก็บข้อมูลคุกกี้ใดบ้าง

เราใช้เครื่องมือในการติดตามอย่างเช่นคุกกี้ของเบราว์เซอร์และเว็บบีคอนเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากท่าน เราเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ในแต่ละช่วงระยะเวลาเมื่อท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ เราอาจให้บุคคลภายนอกเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลในลักษณะเดียวกันนี้ ท่านสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือเหล่านี้และวิธีการที่ท่านสามารถควบคุมเครื่องมือดังกล่าวได้ที่นี่นอกจากนี้เรายังเก็บรวบรวมข้อมูลจากแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของเราด้วย

3. แมนดาริน โอเรียนเต็ลจะแบ่งปันข้อมูลที่ได้รับมาหรือไม่

เราจะใช้ข้อมูลที่ท่านให้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น เข้าทำสัญญากับท่านหรือปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาให้แก่ท่าน สำรองห้องพัก ดำเนินธุรกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ (รวมถึงการซื้อบัตรของขวัญแมนดาริน โอเรียนเต็ล) ตอบคำถามหรือดำเนินการตามคำร้องขอของท่าน และปรับแต่งการให้บริการของเราให้ตรงกับความต้องการของท่าน นอกจากนี้ ในขอบเขตเท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต เรายังอาจใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติและการวิเคราะห์ เพื่อสื่อสารข่าวสารและการส่งเสริมการขายให้ท่านทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับแมนดาริน โอเรียนเต็ล โฮเทล กรุ๊ปและผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ ที่เราคิดว่าท่านอาจสนใจ และเพื่อสื่อสารกับท่านผ่านทางอีเมล ไปรษณีย์ โทรสาร โทรศัพท์ หรือด้วยวิธีการอื่น นอกจากนี้เรายังอาจใช้ข้อมูลดังกล่าวตามที่อาจมีความจำเป็นเพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับในประเทศ ดังนั้น ในขอบเขตเท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต เราจึงอาจแบ่งปันข้อมูลในองค์กร แบ่งปันข้อมูลไปยังโรงแรมและสถานที่พักที่เราเป็นผู้บริหารจัดการ บุคคลภายนอกที่ร่วมมือกับเราในการทำรายการส่งเสริมการขายร่วมกัน (เช่น พันธมิตรที่เป็นสายการบินและร้านอาหาร/เชฟที่มีชื่อเสียงในประเทศ) และผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกที่ให้ความช่วยเหลือในการบริหารจัดการข้อมูลของท่านและการสื่อสารข่าวสารและการส่งเสริมการขายให้ท่านทราบ (เช่น ผู้ให้บริการด้านอีเมลและที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการความสัมพันธ์ลูกค้าของเรา หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผู้ประมวลผลข้อมูลที่เป็นบุคคลภายนอกและผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นบุคคลภายนอก กรุณาส่งอีเมลไปยัง data-protection@mohg.com) นอกเหนือจากนี้ เรายังอาจแบ่งปันข้อมูลของท่านไปยังบุคคลภายนอกอื่นๆ เมื่อมีความจำเป็นตามสมควรหรือมีความจำเป็นในการเข้าทำสัญญากับท่านหรือปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาให้แก่ท่าน และ/หรือตอบคำถามหรือดำเนินการตามคำร้องขอของท่านและตามที่อาจมีความจำเป็นเพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับในประเทศ

4. แมนดาริน โอเรียนเต็ลจะโอนข้อมูลไปยังต่างประเทศหรือไม่

เราอาจโอนข้อมูลของท่านออกไปยังนอกประเทศที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว (ประเทศที่เราโอนข้อมูลดังกล่าวไปรวมถึงประเทศที่เรามีโรงแรมที่อยู่ระหว่างการพัฒนาหรือดำเนินการอยู่) ด้วยเหตุผลมากมาย รวมถึงเพื่อวัตถุประสงค์ในการเข้าทำสัญญากับท่านหรือปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาให้แก่ท่าน สำรองห้องพัก ดำเนินธุรกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ (รวมถึงการซื้อบัตรของขวัญแมนดาริน โอเรียนเต็ล) ตอบคำถามหรือดำเนินการตามคำร้องขอของท่าน เพื่อการประมวลผลที่เราเป็นผู้ดำเนินการหรือดำเนินการในนามของโรงแรมและสถานที่พักที่เราเป็นผู้บริหารจัดการ เพื่อทำให้เราสามารถให้บริการที่ปรับแต่งให้เหมาะสมกับท่านได้ดียิ่งขึ้น เพื่อสื่อสารข่าวสารและการส่งเสริมการขายให้ท่านทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับแมนดาริน โอเรียนเต็ล โฮเทล กรุ๊ปและผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ ที่เราคิดว่าท่านอาจสนใจ และเพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติและการวิเคราะห์ การโอนข้อมูลดังกล่าวอาจเป็นการโอนข้อมูลไปยังประเทศที่ไม่ได้มีการปกป้องความเป็นส่วนตัวในระดับที่เท่าเทียมกันกับประเทศที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูล แต่เราจะดำเนินการตามสมควร (รวมถึงเข้าทำสัญญาการโอนข้อมูลที่อิงจากข้อสัญญาต้นแบบของคณะกรรมาธิการยุโรปเมื่อมีความจำเป็น) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าในระหว่างที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่ภายใต้การควบคุมของเรา เราจะดูแลข้อมูลของท่านโดยใช้ขั้นตอนการดำเนินการด้านการรักษาความปลอดภัยและการรักษาความลับตามสมควรเพื่อดูแลให้ข้อมูลของท่านปลอดภัยและเป็นความลับ

5. ข้อมูลเกี่ยวกับฉันมีความปลอดภัยมากแค่ไหน

  • เราดำเนินการเพื่อป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลท่านในระหว่างที่มีการโอนถ่ายข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยี Secure Socket Layer หรือ SSL ซึ่งช่วยเข้ารหัสข้อมูลที่ท่านกรอกและซึ่งได้รับการรับรองจากหน่วยงานรับรองความปลอดภัยของเซิร์ฟเวอร์
  • เราเปิดเผยเฉพาะหมายเลขสี่ตัวสุดท้ายของหมายเลขบัตรเครดิตของท่านเมื่อมีการยืนยันการสำรองห้องพักหรือเมื่อมีการดำเนินธุรกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ สิ่งที่แน่นอนคือเราจะส่งผ่านหมายเลขบัตรเครดิตทั้งหมดของท่านไปยังบริษัทบัตรเครดิตที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการพิสูจน์ยืนยัน
  • เป็นเรื่องสำคัญที่ท่านจะต้องปกป้องไม่ให้มีการเข้าถึงรหัสผ่านและคอมพิวเตอร์ของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต ท่านจะต้องลงชื่อออกจากระบบให้เรียบร้อยเมื่อท่านใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ร่วมกับผู้อื่นเสร็จแล้ว

6. ฉันจะทำอย่างไรได้บ้างถ้าหากมีคำถามหรือข้อกังวลใดๆ หรือต้องการที่จะเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของฉัน

เจ้าหน้าที่ดูแลความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของเรายินดีที่จะตอบข้อกังวลหรือข้อสงสัยใดๆ ที่ท่านอาจมีเกี่ยวกับการใช้หรือการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านมีสิทธิที่จะคัดค้านการเก็บรวบรวมและ/หรือคำร้องขอการเข้าถึง การแก้ไขและ/หรือการลบข้อมูลของท่านได้ทุกเมื่อโดยติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของเรา ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของเราได้ที data-protection@mohg.com.

*”แมนดาริน โอเรียนเต็ล” “แมนดาริน โอเรียนเต็ล โฮเทล กรุ๊ป” และ “เรา” หมายถึง Mandarin Oriental Hotel Group Limited และบริษัทในเครือที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงในการบริหารจัดการและการดำเนินการอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลก รวมถึงหน่วยงานบริหารจัดการท้องถิ่นในประเทศต่างๆ ต่อไปนี้: ในสาธารณรัฐเช็กได้แก่ Mandarin Oriental Prague S.R.O. ในฝรั่งเศสได้แก่ MOHG Hotel (Paris) SARLในเยอรมนีได้แก่ Mandarin Oriental Munich GmbH ในอิตาลีได้แก่ Mandarin Oriental Hotel Management (BVI) Limited ในสเปนได้แก่ Mandarin Oriental Spain SL ในโมร็อกโกได้แก่ MO Hotel Management SARL ในสวิตเซอร์แลนด์ได้แก่ Mandarin Oriental (Switzerland) SA และในสหราชอาณาจักรได้แก่ Mandarin Oriental Hyde Park Limited ทั้งนี้ Mandarin Oriental Hotel Group Limited และหน่วยงานบริหารจัดการท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุข้างต้นถือว่าเป็น “ผู้ควบคุมข้อมูล”

Mandarin Oriental Hotel Group Limited; 7/F, 281 Gloucester Road, Causeway Bay, Hong Kong

 

ปรับปรุงครั้งล่าสุด: 1 ตุลาคม 2558